Politikk

? Takk for oss

Forsvaret takker for gjestfriheten, et smidig samarbeid med lokalbefolkning og de lokale myndighetene under ?rets vinter?velse.
Lokalbefolkningen har ?nsket de milit?re velkommen og utvist t?lmodighet ovenfor styrkene.
? Takk til folk som Anne-Marit Haldorsen som synes forsvarsaktivitet er stas og serverte kaffe og br?dskiver til sultne soldater. Takk ogs? til familien Hansen i Bardu, som inviterte franske alpejegere p? overnatting i kjellerstua, sier sjef for ?velsen, generall?ytnant Morten Haga Lunde.
Avhengig av fortsatt godt samarbeid
? Vi er takknemlig og ydmyke i forhold til godviljen fra innbyggerne i ?vingsomr?det og det fantastiske samarbeidet med lokale myndigheter. Dette er vi ogs? helt avhengig av i fremtiden, for det vil bli flere ?velse, sier Lunde.
Generalen forklarer at Forsvaret bruker store ressurser p? ? unng? skader p? milj? og omgivelser. Soldatene er p?lagt ? vise hensyn.
? Med 16000 soldater i omr?det f?r vi mange tilbakemeldinger og vi er godt forn?yd med resultatet og utbyttet av treningen. V?r milj?seksjon vil f?lge opp alle henvendelser fra innbyggere som dessverre har opplevd skader fra virksomheten v?r. Vi skal ta alle henvendelser p? alvor, sier Lunde.
Gode tilbakemeldinger
Cold Response er en sv?rt viktig ?velse for Norge og for v?re allierte. Allierte har prioritert ?velsen fordi den gir en unik mulighet til ? trene under krevende forhold og i et omr?de med stor fleksibilitet.
? De utenlandske deltakerne er forn?yd med treningsutbyttet. Flere utenlandske soldater ber?mmer viljen til samarbeid fra norske innbyggere, forklarer Lunde.
Britiske kommandosoldater fra Royal Marines sa i et intervju til britiske BBC at mottakelsen fra lokalbefolkningen og den friheten styrkene f?r er unik. De synes det er bemerkelsesverdig hvor forst?elsesfulle de norske sivile er, selv om de har blokkert veier og kanskje laget litt rot.
? Takk igjen og p? gjensyn, vi kommer tilbake, avslutter Lunde.

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier. Forsvaret er til stede p? bakken, i lufta og p? sj?en, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. 5100

Similar Posts