Politikk

Thommessen til topps i Plan Norge

Plan Norge har ansatt Olaf Thommessen som ny generalsekret?r etter Helen Bj?rn?y. N? skal Thommessens brede erfaring fra n?ringsliv og politikk komme fattige barn til gode.
Olaf Thommessen (47) blir sjef for 56 ansatte i Plan Norge. 127 000 fadderbarn har fadder gjennom Plan Norge. Omsetningen har vokst stort siden starten i Norge i 1996 og er n? over 400 millioner kroner i ?ret. Plan Norge er regnet som en av landets mest effektive innsamlingsorganisasjoner.
– Det mangler en stemme for barns bistandsbehov. Plan kan og b?r v?re den stemmen, mener Thommessen.
Sivil?konomen var aktiv Venstrepolitiker i ?rene 2002-2011. Han var partiets nestleder, vararepresentant til Stortinget, representant i Oslo bystyre, og partiets innvandringspolitiske talsmann. Han har hatt flere sentrale roller i n?ringslivet, senest som leder for r?dgivning knyttet til samfunnsansvar og b?rekraft i Skandinavia i det globale konsulentselskapet Steria.
– Plan Norge har f?tt en sterk posisjon blant nordmenn. Jeg mener at ogs? n?ringslivet har en oppgave med ? gi bistand. Med n?ringslivet tyngre involvert blir Plans arbeid enda mer kraftfullt, sier Olaf Thommessen.
– Denne jobben oppsummerer hvem jeg er og alt jeg har gjort, innen politikk, arbeidsliv og frivillig arbeid, legger Thommessen til.
Styreleder i Plan Norge, Jan Erik Korssj?en, er glad for ? f? Olaf Thommessen som generalsekret?r.
-Olaf Thommessen har et ekte og sterkt engasjement for de verdiene Plan st?r for og det arbeidet Plan gj?r for barn og deres rettigheter. Vi tror han blir flink til ? formidle dette verdisynet b?de innad og utad og at han vil v?re synlig og aktiv i samfunnsdebatten. Thommessen er dessuten en likandes kar som vil bli en god leder for Plans ansatte, sier Korssj?en.
Thommessen tiltrer etter n?rmere avtale.
Om Plan Norge: Plan Norge startet i 1996, og i dag har 127 000 fadderbarn en Plan-fadder i Norge. Organisasjonen baserer seg hovedsakelig p? innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene g?r til form?let. Plans visjon er en verden der alle barn f?r realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet. Plans arbeid baserer seg p? FNs barnekonvensjon, og jobber for at alle barn har rett til ? g? p? skole, f? tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og fors?mmelse, delta i samfunnet og v?re med ? p?virke sine egne liv. Plan er religi?st uavhengig og partipolitisk n?ytral.

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts