Partier

Til kamp mot amerikansk straffetoll

Regjeringa vil engasjere seg for ? f? opphevet straffetiltak mot norsk laks i USA.
USA innf?rte i 1991 en straffetoll p? hel fersk laks fra Norge. Straffetollen skyldes at USA mente at norsk laks var dumpet p? det amerikanske markedet, og i tillegg subsidiert. Etter at EUs straffetiltak mot norsk laks ble kjent ugyldige i Verdens handelsorganisasjon (WTO), ?nsker n? norske myndigheter, sammen med den norske laksen?ringa, ? engasjere seg for ? f? ogs? de amerikanske tiltakene fjernet.
– Dette er et prinsippsp?rsm?l og saken har grunnleggende viktige n?rings- og handelspolitiske sider som det er viktig ? rydde opp i, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Vi mener det er klart urimelig at anti-dumpingtiltak skal kunne vare s? lenge. Fra norsk side prioriterer vi derfor h?yt ? stramme inn regelverket p? dette punktet i de p?g?ende WTO-forhandlingene, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Amerikanske myndigheter vurderer hvert femte ?r om straffetollen skal videref?res for nye fem ?r. En ny gjennomgang startet n? i januar, og b?de den norske laksen?ringa, representert av FHL og NSL og norske myndigheter har n? meldt seg som parter i saken. Gjennomgangen er en omfattende prosess, og resultatet vil foreligge mot slutten av ?ret eller tidlig neste ?r.
Kontaktpersoner: avdelingsdirekt?r Geir Evensen, FKD, 22 24 64 67, mob. 906 23 602
avdelingsdirekt?r Helge Seland, UD, mob. 976 27 7820000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy