Politikk

Tilbyr B?rge Brende lynkurs i barns rettigheter

Plan Norge inviterer B?rge Brende til lynkurs i barns rettigheter. ? Den nye utenriksministeren har en unik mulighet til ? gj?re barn til en hovedsatsning i norsk utenrikspolitikk, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
Plan Norge er skuffet over at regjeringen ikke vil ha en egen utviklingsminister, og mener det vil gj?re det mer krevende ? f?lge opp l?ftet om ? ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle, slik regjeringserkl?ringen varslet. B?rge Brende har imidlertid en tung og imponerende politisk bakgrunn som gir et godt utgangspunkt, og Plan ser fram til ? samarbeide med ham.
Plan ser ogs? muligheter ved ? samle ansvaret for utenrikspolitikken hos én statsr?d.
– En minister for utenriks- og utvikling vil i st?rre grad enn f?r kunne se alt arbeidet for menneskerettigheter, og spesielt barns rettigheter, i sammenheng, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
– Plan Norge inviterer derfor B?rge Brende til et lynkurs i barns rettigheter, og hvordan vi mener Norge kan gj?re barn til en hovedsatsning i norsk utenrikspolitikk, sier Johansen.
Regjeringen har varslet at den vil ta en global lederrolle i arbeidet for utdanning, og Norge er allerede ledende innenfor barns helse. ? Sammen med norske erfaringer p? barns rettigheter hjemmefra, gir det en unik mulighet for en helhetlig satsning p? barns rettigheter, sier Johansen.
Plan gir utenriksministeren f?lgende huskeliste til ? ta med seg til UD:
1. Gj?re barns rettigheter til hovedsatsning for norsk utenrikspolitikk.
2. Gi barn klagerett til FN ved brudd p? deres rettigheter.
3. F?lge opp l?ftet om en Jentemilliard i ?kt bistand til utdanning.
4. Prioritere bekjempelse av barneekteskap og vold mot jenter.
5. ?ke st?tten til demokratiske organisasjoner for og av barn og unge.
6. S?rge for at barn med funksjonshemninger inkluderes i all norsk bistand.
Plan Norge er en del av utviklingsorganisasjonen Plan International. I 2012 jobbet Plan med 84 millioner barn i 50 land. 127 000 fadderbarn har en Plan-fadder i Norge.
Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts