Diplomati

To syriske biskoper kidnappet

To syriske biskoper kidnappet
23-04-2013 11:27 Stefanusalliansen Stefanusalliansen har i dag mottatt melding om at to biskoper i Syria ble kidnappet p? veien mellom Aleppo og grensen mot Tyrkia mandag 21. april. Det dreier seg om den syrisk-ortodokse erkebiskopen av Aleppo, Yohanna Ibrahim, og den greskortodokse biskopen av Aleppo, Boulos Yazaji. ?Tragisk, men ikke overraskende, sier assist. gen.sekret?r Jon-Geir Dittmann i Stefanusalliansen.

(Foto: BBC / Orhtodox Church in America)

Stefanusalliansen har i dag mottatt melding om at to biskoper i Syria ble kidnappet p? veien mellom Aleppo og grensen mot Tyrkia mandag 21. april. Det dreier seg om den syrisk-ortodokse erkebiskopen av Aleppo, Yohanna Ibrahim, og den greskortodokse biskopen av Aleppo, Boulos Yazaji.
?Tragisk, men ikke overraskende, sier assist. gen.sekret?r Jon-Geir Dittmann i Stefanusalliansen.
Syrisk stats-TV annonserte i f?lge BBC at v?pnede terroristgrupper hadde kidnappet de to biskopene mens de utf?rte humanit?r innsats p? landsbygda utenfor storbyen Aleppo, som ligger nord i Syria. Sj?f?ren deres skal ha blitt drept i angrepet. Det er uklart hvilken gruppe som st?r bak hendelsen.
? Kidnappinger er et ?kende problem i Syria, sier Jon-Geir Dittmann. Han sier videre:
? Vi kjenner ogs? til andre tilfeller der kristne er kidnappet og er presset for penger, men det er f?rste gang vi h?rer at biskoper har blitt kidnappet. Lignende hendelser fant sted i Irak for noen ?r siden. Vanligvis er det ulike bander som, i maktvakuumet som har oppst?tt, har f?tt frie t?yler til ? operere. De fleste er ute etter penger, men noen av disse terrorgruppene er av islamistisk karakter. De har ofte sin egen agenda, og for noen grupper kan det dreie seg om et ?nske om ? drive ut alle kristne og andre religi?se minoriteter. Deres lojalitet til den syriske nasjonalfronten som kjemper mot al Assad, varierer veldig.
? Kidnappingen kan tolkes som et signal om at r?skapen tiltar i borgerkrigen, og at volden n? ogs? rammer den kristne befolkningen. Selv om kirkene har holdt en lav politisk profil, har likevel de fleste kristne gjennom mange ?r v?rt lojale mot president al Assad. Jeg frykter at dette skjebnefellesskapet kan komme til ? koste de kristne dyrt dersom terrorgrupper som kjemper for at Syria skal bli en islamistisk sharia-styrt stat, n? vinner terreng. Da vil det ikke lenger v?re plass for et kristent n?rv?r i landet.
Stefanusalliansen overv?ker situasjonen i landet n?ye og st?tter ogs? et humanit?rt arbeid kanalisert gjennom noen av kirkene i Aleppo-omr?det.
? Vi vil i denne omgang oppfordre v?re utenriksmyndigheter til ? bruke sine kanaler for ? f? frigitt de to biskopene. Dernest vil vi oppfordre landets kirker og menigheter til ? be om frigivelse for de to, samt om v?penhvile og fredsforhandlinger, sier Dittmann.
? Dette har utviklet seg til en humanit?r katastrofe, og det internasjonale samfunn m? gj?re mer for ? legge press p? partene. Den humanit?re innsatsen gjennom FN og andre organisasjoner m? ?kes betydelig, slutter Dittmann.
For intervju/informasjon, kontakt Jon-Geir Dittmann (se kontaktinfo under).

A to już wiesz?  Kulturmidler til barn og unge fordelt til hele landet

Jon-Geir Dittmann
Assisterende gen.sekr/ informasjonssjef
Stefanusalliansen
pb. 6603 Rodel?kka
0502 OSLO
tlf. 23408808/ 90016943
e-post: [email protected]

Stefanusalliansen er en kristen menneskerettighetsorganisasjon med fokus p? trosfrihet. Under mottoet ?Sammen for de forfulgte? formidler Stefanusalliansen st?tte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forf?lges eller undertrykkes p? grunn av sin kristne tro.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy