Kulturpolitikk

Togbrems: – Setter ned tempoet ogs? p? planleggingen

De siste dagene har vi kunnet lese at regjeringen vurderer ? sette ned farten p? Intercity-triangelet fra 250 til 200 km/t for ? spare penger. Men det er ikke bare togene som skal g? saktere:
– Planleggingen av Intercity-strekningene stopper opp ved nytt?r, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direkt?r i R?dgivende Ingeni?rers Forening (RIF).

80 prosent av persontransporten p? jernbane i Norge er knyttet til Oslo og Intercity-omr?det (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien). I statsbudsjettet for 2013 st?r det derfor at “innafor jernbanebudsjettet blir vidaref?ring av dei store prosjekta i Intercity-triangelet prioritert”. Dette har ogs? samferdselsministeren bekreftet.
Disse l?ftene holdes imidlertid ikke:
– Planarbeidet p? Intercity-stekningene stopper opp ved nytt?r fordi regjeringen har lagt inn en ekstra beslutningsloop p? behandling av Intercity-strekningene. Regjeringen kunne valgt ? f?lge vanlig opplegg og godkjent kvalitetssikringen av Intercity-strekningene n? f?r jul, men har i steden valgt ? sende saken til behandling i Stortinget i juni 2013. Vi sp?r oss om dette er n?dvendig. Denne planprosessen har allerede p?g?tt i 20 ?r, og skulle dermed v?re tilstrekkelig forankret. Det paradoksale her er ogs? at departementet tidligere har g?tt ut for ? effektivisere panprosessene. Her legger alts? regjeringen selv opp til en ekstra?velse som vil forsinke prosjektet med minst et halvt ?r, sier Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.
Mangler 100 millioner
RIFs anslag er at det mangler 100 millioner kroner i statsbudsjettet 2013 for ? komme i gang og planlegge Intercity-strekningene. Dette betyr stopp i planlegging av Intercity-strekningene i 2013, med et lite unntak p? en strekning i Vestfold.
Det ? m?tte ta 100 millioner kroner fra vedlikeholdsbudsjettet eller investeringsbudsjettet for jernbanen i 2013 vil heller ikke v?re et godt alternativ, i f?lge RIF:
– Dette gir d?rlig samfunns?konomi, fordi det vil bety mer forfall eller stopp i p?g?ende byggeprosjekter. S? her trengs 100 millioner kroner i friske midler som ikke er bevilget, sier Skudal Hansteen.
Full stopp i 2013
I forslaget til neste Nasjonal transportplan (2014-2023) legges det opp til en offensiv satsning p? Intercity-triangelet, men ved ? stoppe helt opp i 2013, vil en ikke klare ? n? dette m?let.
– Ved en full stopp risikerer vi ogs? at fagmilj?ene man m?ysommelig har bygget opp, blir nedbygget og forsvinner til andre engasjementer, p?peker Liv Kari Skudal Hansteen i R?dgivende Ingeni?rers
Forening.
Mer informasjon: Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF. Mobil 916 56 131/ [email protected] eller kommunikasjonssjef [email protected]

R?dgivende Ingeni?rers Forening (RIF) er en frittst?ende bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor r?dgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsektoren. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeni?rteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. Form?let til RIF er ? sikre best mulige vilk?r for RIF-medlemmene gjennom rammep?virkning, synliggj?ring av bransjens kjernekompetanse og verdiskapning. For ? styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF med rammep?virkning og bist?r medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser, l?nnsstatistikk og faglig utvikling. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningskikk. De om lag 216 RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 8400 personer i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy