Diplomati

Tore Amundsen ny administrerende direkt?r i Gassnova

Gassnova, statens foretak for CO2-h?ndtering, har i dag tilsatt Tore Amundsen som ny administrerende direkt?r. Amundsen har v?rt konstituert i stillingen siden 1. januar i ?r.
– Tore Amundsen har en tung industriell ledererfaring og kjenner dessuten Gassnova meget godt. Styret er derfor sv?rt glad for ? kunne tilsette Tore Amundsen som administrerende direkt?r i Gassnova med tanke p? de store og viktige oppgavene og utfordringene foretaket st?r overfor, sier styreleder Einar Steensn?s.
Tore Amundsen var frem til i 1. desember 2012 daglig leder for CO2 Teknologisenter Mongstad. Amundsen er sivil?konom fra Norges Handelsh?yskole. Han har hatt en rekke lederstillinger i norsk industri, blant annet i Kv?rner og Simrad Optronics. Han har dessuten hatt styreverv i flere norske og utenlandske selskaper, i tillegg til styret i Norsk Industri og hovedstyret i N?ringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
– Jeg er sv?rt glad for at styret har vist meg denne tilliten og ser frem til ? ta fatt p? de store og viktige oppgavene som Gassnova er satt til ? l?se. ? f? p? plass CO2-h?ndteringsteknologi s? raskt som mulig er helt n?dvendig for bremse klimaendringene verden st?r overfor, sier Amundsen.
Gassnova skal bidra til teknologiutvikling og -modning p? bred basis slik at kostnader og risiko for CO2-h?ndtering kan reduseres. Det gj?r Gassnova gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom teknologisenteret (TCM) og fullskalaprosjektet p? Mongstad.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Styreleder Einar Steensn?s, tlf 930 63 368
Administrerende direkt?r Tore Amundsen, tlf 900 51 222
Gassnova SF er statens foretak for CO2-h?ndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved ? yte finansiell st?tte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider b?de nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan f? bred anvendelse. Gassnova er ogs? r?dgiver overfor myndighetene i sp?rsm?l knyttet til CO2-h?ndtering.
Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.0000

Similar Posts