Kulturpolitikk

Tre sm? Rio-skritt

Sjelden har et s? stort og s? lenge planlagt toppm?te blitt m?tt med s? lave forventninger som Rio+20, som nettopp er avsluttet. Resultatet er tre sm? framskritt p? vei mot et FN som h?ndterer milj?utfordringene bedre.
– Enigheten under Rio+20 er tre sm? skritt mot et mer effektivt, koordinert og samkj?rt FN. N? m? Norge bidra til at farten settes opp, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
FN-sambandet tok f?r Rio+20 til orde for tre n?dvendige endringer av milj?organiseringen til FN
1) En ny FN-milj?organisasjon, UNEO
2) Et nytt FN-r?d for b?rekraftig utvikling
3) Definere b?rekraftige utviklingsm?l
Rio+20 gikk ikke s? langt som n?dvendig, men tok tre sm? skritt i riktig retning:
FNs milj?program UNEP skal styrkes og sikres mer forutsigbar finansiering. Dette er ingen ny Unitid Nations Environmental Organisation. Utfordringen med UNEPs svake mandat best?r, men lovnad om mer penger gir h?p.

I stedet for ? etablere et b?rekraftsr?d direkte underlagt generalforsamlingen etter modell av Menneskerettighetsr?det blir det etablert et mellomstatlig politisk h?yniv?forum som skal gi r?d og overv?ke arbeidet med b?rekraftig utvikling. Faren med et slikt forum er at det kan bli en prateklubb i stedet for et normdannende r?d som reelt vil justere kursen til statene.

Under FNs generalforsamling i september 2012 skal 30 personer plukkes ut til ? utforme b?rekraftige utviklingsm?l. Disse skal levere sitt forslag til generalforsamlingen i 2013. B?rekraftige utviklingsm?l ble alts? ikke definert under Rio+20, men arbeidet er i gang.
For ? f? farten opp m? Norge:
a) gi UNEP midler til ? fylle sin nye rolle
b) g? aktivt inn h?yniv?forumet, og gj?re det til arena for forpliktelser og rapportering
c) bidra med definisjoner av b?rekraftige utviklingsm?l fram mot FNs generalforsamling i 2013
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.1000

Similar Posts