Politikk

Tr?ndere og nordlendinger best i landet p? alternative julegaver

En ny unders?kelse fra Plan viser at tr?ndere og nordlendinger kj?per flest julegaver til inntekt for et godt form?l. Hele 48 prosent av de spurte at de har kj?pt eller vurderer ? kj?pe alternative gaver til jul i ?r.
– P? landsbasis sier 1 av 3 at de tenker ? kj?pe alternative gaver til jul i ?r, mens annenhver tr?nder og nordlending vil kj?pe slike gaver. Dette er gledelige nyheter. N?r vi gjennomsnittlig kommer til ? bruke rundt 10 000 kroner p? ?rets julehandel, er det flott hvis noe kan g? til veldedige form?l som ? hjelpe barn som trenger vaksiner, medisiner og rent vann, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Rause givere i Oslo-Akershus

Innbyggerne i Oslo og Akershus kommer hakk i h?l p? tr?nderne og nordlendingene. 43 prosent av de spurte her sier at de har planer om ? kj?pe slike gaver. Sist kommer s?rlendinger, vestlendinger og resten av ?stlendingene, der 30-32 prosent rapporterer at de kan tenke seg ? kj?pe alternative gaver til jul.
Kinderegg-effekt

Det er f?rst og fremst foreldre og besteforeldre som f?r slike gaver. Landsgjennomsnittet viser at 42 prosent av de spurte oppgir disse som hovedmottakere. Venner og venninner f?r ogs? mange gaver. Hele 60 prosent av de som kj?per alternative gaver mener det viktigste er at pengene g?r til et verdifullt arbeid.
– Mange ?nsker seg ogs? alternative gaver til jul. Om lag 60 prosent av dem vi har snakket med, sier de kan tenke seg en slik gave. Ved ? gi en alternativ julegave er det tre parter som blir glade – giver, mottaker i tredje land og mottaker som ?pner gaven i Norge. Det er den rene kinderegg-effekten, sier Thommessen.
Penger til utdanning, medisiner og Filippinene
Alle inntekter fra ?rets julegaver g?r til Plans arbeid for og med barn og er ?remerket ulike prosjekter. Enkelte av de digitale gavekortene g?r utelukkende til n?dhjelpsarbeidet p? Filippinene. Inntektene fra de andre julegavene g?r til sm?barnshelse i Vietnam og utdanning i Liberia og finansierer konkrete ting som vaksiner, medisiner, rent vann og skolemateriell som b?ker, pulter og oppl?ring av l?rere.
– Plan har solgt alternative julegaver i seks ?r og de er blitt godt mottatt av nordmenn som ?nsker ? gi sine n?rmeste en gave med mening. Jeg h?per folk vil benytte anledningen til ? gi slike gaver ogs? i ?r. Det er et lite bidrag for hver og en av oss, og det betyr veldig mye for barna vi arbeider for, sier Olaf Thommessen.
Om unders?kelsen
I den landsdekkende unders?kelsen fra meningsm?lingsbyr?et YouGov, p? oppdrag fra Plan Norge, fikk 1000 respondenter i alderen 18-74 ?r sp?rsm?l om de har kj?pt eller vurderer ? kj?pe gaver der inntektene g?r til et godt form?l.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy