Partier

Trondheim kommunes idrettsstipend 2010

P? grunn av Schengen-samarbeidet gjennomf?res EUs returdirektiv i norsk rett. Lovendringene inneb?rer at flere med ulovlig opphold vil bli utvist med et fremtidig innreiseforbud.

Lovendringene trer i kraft 24. desember 2010, og omfatter blant annet strengere regler for utvisning. Alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud til schengenomr?det.
Samtidig innf?res i samsvar med returdirektivet, en maksimalgrense i utlendingsloven for hvor lenge en utlending kan sitte frihetsber?vet mens han eller hun venter p? ? reise ut. Mens det tidligere ikke har v?rt nedfelt noen slik grense i loven, settes n? grensen til 18 m?neder.
Les om returdirektivet p? Regjeringens nettsider.0000

Similar Posts