Internasjonalt

Tryggare og meir effektiv vegtransport ? med ny teknologi

4.-6. august arrangerer Ungt Entrepren?rskap EM for ungdomsbedrifter i Oslo. Meir enn 600 deltakarar og gjester fr? 63 nasjonar kjem til Oslo desse dagane. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete opnar arrangementet og roser arbeidet Ungt Entrepren?rskap gjer med ? st?tte opp om og dyrke engasjementet, kreativiteten og motet hos unge skaparar.
– Vi er inne i ei tung tid for landet. Eg set pris p? ? f? lov til ? kunne opne eit internasjonalt arrangement for ungdom der fokus er skaparglede, tru p? framtida og samhandling med andre kulturar og nasjonar. Det gjer meg optimistisk for framtida ? sj? s? mykje engasjert, kreativ og dyktig ungdom, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Dei beste ungdomsbedriftene fr? vidareg?ande skular fr? heile Europa konkurrerer om ? vinne utmerkinga ?Europas beste Ungdomsbedrift?.
– Unge har nye idear og syn p? utvikling. Det er viktig at utdanningssystemet stimulerer denne kreativiteten og utviklar n?dvendige ferdigheiter for ? realisere draumar. Ungdomsbedriftsprogrammet er ein god ?vingsarena for ? verte entrepren?r, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I 2009 la KD, NHD og KRD fram ein handlingsplan for entrepren?rskap i utdanninga 2009-2014. Regjeringa ?nskjer ? styrke kvaliteten p? og omfanget av entrepren?rskapsretta oppl?ring innafor alle niv? og fagomr?de i utdanningssystemet. Ungt Entrepren?rskap er ein viktig akt?r i dette arbeidet.
Ungt Entrepren?rskap er ein fri og uavhengig organisasjon som arbeider aktivt saman med skular og utdanningsinstitusjonar for ? gjere sitt til at alle elevar og studentar f?r eit tilbod om oppl?ring i entrepren?rskap. Aktiviteten har vakse kraftig etter at organisasjonen vart etablert i 1997. Over halvparten av alle vidareg?ande skular i Noreg tilbyr i dag ungdomsbedrift.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

0000

Similar Posts