Kulturpolitikk

Tusen barn feirer FN-dagen i Oslo R?dhus

Tusen barn feirer FN-dagen i Oslo R?dhus
Avgj?relser av s?knader om bruk av helsep?stander og regler for behandling av slike

EU forordninger som gjelder avgj?relser av s?knader om ? benytte ulike helsep?stander, tas inn i norsk regelverk 1. november 2011.

Forordningene inneholder avgj?relser av 45 s?knader om bruk av helsep?stander etter artikkel 13(5) og artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om ern?rings- og helsep?stander (p?standsforordningen). 10 av s?knadene er innvilget mens 45 er avsl?tt. Avgj?relsene tas inn i norsk regelverk ved endring av forskrift 17. februar 2010 om ern?rings- og helsep?stander om n?ringsmidler og fremg?r ogs? her.
Forskriftsendringene omfatter ogs? implementering av regler for behandling av s?knader om godkjenning av helsep?stander etter p?standsforordningen. Disse fremg?r av forordning (EF) nr 353/2008.
Kontaktperson:
Anne J. B?rmark, seniorr?dgiver, seksjon for forbrukerhensyn ? hovedkontoret, tlf. 23 21 66 310000

A to już wiesz?  Invitasjon nachspiel FN-h?ring

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy