Kulturpolitikk

– Uakseptabel og historiel?s snuoperasjon fra regjeringen

– Uakseptabel og historiel?s snuoperasjon fra regjeringen
26-02-2012 18:01 Lederne Arbeidsdepartementets h?ringsforslag om nye regler for lugardeling p? norsk sokkel, s?kalt ?hotbedding?, m?tes med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. - Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gj?r en tilsynelatende historiel?s snuoperasjon, skriver organisasjonen Lederne i sitt h?ringssvar.

Arbeidsdepartementets h?ringsforslag om nye regler for lugardeling p? norsk sokkel, s?kalt ?hotbedding?, m?tes med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. – Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gj?r en tilsynelatende historiel?s snuoperasjon, skriver organisasjonen Lederne i sitt h?ringssvar.
Lugardeling vil si at to personer, p? hvert sitt skift over 24 timer, disponerer samme enkeltlugar og seng p? ulike tidspunkt. Regjeringens h?ringsforslag ?pner for at to arbeidstakere skal dele enkeltlugar og seng gjennom driftsd?gnet, blant annet ved planlagte aktiviteter som ordin?re revisjonsstanser.
– Dette ?pner for flere muligheter for ?hotbedding?, og h?rer fortiden til. For oljeselskapene er det penger ? spare p? dette, og regjeringens forslag g?r i oljeselskapenes retning siden det ?pner for enda flere muligheter til lugardeling, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. Han har avtalt m?te med politikerne.
Per Helge ?deg?rd og Terje Herland, heltidstillitsvalgte for Lederne i Statoil, mener vi burde v?rt forbi den tiden da man gruet seg til ? g? p? jobb fordi man ikke fikk god nok hvile.
– Hotbedding medf?rer s? mange stressmomenter. Hvor skal man for eksempel gj?re av seg p? en full plattform om den man deler lugar med blir syk? God hvile betyr alt i et s? sikkerhetskritisk arbeidsklima som en oljeplattform er, sier de.
Regjeringspartiene har snudd
I sitt h?ringssvar skriver Lederne at alle ansatte b?r disponere egen lugar under hele oppholdsperioden for de aktivitetene som kan planlegges, kun med unntak for enkelte typer uforutsette og akutte situasjoner.
– Dette m?let har vi stadig n?rmet oss, og det har frem til n? ogs? v?rt et m?l for myndighetene, med et samlet Storting i ryggen, skriver Lederne, og viser til hvordan regjeringspartiene dermed har snudd.
– Lederne finner det sv?rt beklagelig at departementets fokus n? er endret fra at arbeidsgiver skal utvide boligkvarteret for ? sikre n?dvendig restitusjon og hvile, til at boligkvarteret kan holdes s? lite som mulig og at arbeidstakere m? dele seng ved planlagte, p?regnelige og n?dvendige aktiviteter. Dagens regelverk er bedre enn det som foresl?s.
– Regjeringen passerer i stillhet sikkerhetsrisikoen knyttet til manglende restitusjon og hvile. Nettopp det har v?rt l?ftet frem som en sikkerhetsrisiko av samtlige myndighetsinstanser frem til n?. H?ringsforslaget savner videre en redegj?relse for hvordan man skal forholde seg til sykdomsutbrudd ved lugardeling. Det diskuteres heller ikke om arbeidstaker kan ha ulike forutsetninger og behov for hvile, for eksempel ved alder, skriver Lederne.- Aldri skjedd p? land
Arbeidstilsynet skriver i sitt h?ringssvar at s? vidt de vet har ikke ?hotbedding? v?rt brukt som innkvarteringsordning i landbaserte virksomheter i nyere tid. De peker p? at deling av lugar lett kan gi d?rlige hygieniske forhold og ?kt risiko for smitte, selv om rommene rengj?res.
– Lugardeling gj?r det vanskelig ? oppn? restitusjon, fordi lugaren mer enn halve d?gnet er opptatt enten av en som skal sove, eller fordi det skal utf?res renhold. Problemene er st?rst for de som g?r nattskift, fordi de allerede har problemer med ? f? nok god og langvarig s?vn p? dagtid siden de er i utakt med d?gnrytmen. Det resulterende s?vnunderskuddet g?r utover sikkerheten, men tilstrekkelig restitusjon er ogs? viktig for helsen, skriver Arbeidstilsynet.
– Arbeidstilsynet mener at lugardeling ikke kan anses som forsvarlig innkvartering etter arbeidsmilj?loven § 4-4 og bare kan godtas som en midlertidig l?sning, skriver de i sitt h?ringssvar, og viser til studier som viser at oljearbeiderne i Nordsj?en allerede har en belastende skiftordning med h?y forekomst av s?vnforstyrrelser.
Utilstrekkelig boligbehov
Petroleumstilsynet skriver i sitt h?ringssvar at regjeringen er vel kjent med at tilsynet er imot hotbedding i det omfanget arbeidsdepartementet fremmer.
– Utvidet adgang til lugardeling kan medf?re at et ?kende antall innretninger blir bygget og tilrettelagt for bruk av lugardeling. Det har allerede v?rt eksempler p? at innretninger bygges uten tilstrekkelig kapasitet til ? dekke bemanningsbehovet i alle faser, inklusiv normal driftsfase, skriver Petroleumstilsynet.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.1000

A to już wiesz?  Ryanair og arbeidsmilj?loven

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy