Internasjonalt

Uakseptabelt med drap p? ubev?pnede demonstranter

Statssekret?r Rikke Lind i N?rings- og handelsdepartementet bes?ker 8. juni Washington for den sjette runden av de uformelle handelspolitiske samtalene mellom Norge og USA (Informal Commercial Exchange ? ICE). Lind skal m?te sin motpart Juan Verde i det amerikanske n?ringsdepartementet (Departement of Commerce).
– USA er Norges nest st?rste eksportmarked etter EU og en sv?rt interessant partner for samarbeid om innovasjon og teknologi. De uformelle handelspoliske samtalene er en viktig arena for dialog om betingelsene for v?r samhandel og for ? identifisere nye omr?der for samarbeid, sier Lind.
De ?rlige samtalene, som finner sted annethvert ?r i Norge og USA, ble etablert i 2004. Samtalene omfatter ?konomisk samarbeid i bred forstand og tar for seg et vidt spekter av saker initiert b?de fra norsk og amerikansk side. Blant sakene som st?r p? dagsordenen for ?rets m?te er blant annet beskyttelse av intellektuell eiendomsrett, amerikanske sanksjoner mot norsk laks, amerikansk regelverk som hindrer amerikanske selskaper i ? f?res opp p? Oslo B?rs, samt industrisamarbeid knyttet til den norske kampflyanskaffelsen.
– Ikke minst ?nsket om ? f? p? plass en god industrisamarbeidsplan knyttet til kampflyanskaffelsen gj?r det viktig ? holde god og kontinuerlig kontakt med amerikanske styresmakter. ? diskutere saken innenfor de uformelle handelspolitiske samtalene bidrar til ? holde trykket oppe fra norsk side, sier Lind.
FAKTA
Samhandelen mellom Norge og USA var i 2010 p? over 62 mrd. kroner
De viktigste norske eksportvarene til USA er mineralolje og mineralprodukter
De viktigste amerikanske importvarene til Norge er maskiner og luftfart?y
Rundt 30 prosent av Statens Pensjonsfond ? Utland er plassert i USA
Omtrent 200 norske bedrifter er etablert i USA
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy