Partier

UDI overtar oppgaver fra politiet

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal overta politidistriktenes behandling av s?knader om oppholdstillatelse og statsborgerskap. Det skal skje gradvis med oppstart i 2012.

Det er regjeringen som har vedtatt reformen basert p? et forslag utarbeidet av UDI og Politidirektoratet.

– Vi mener dette vil gi bedre service, kortere saksbehandlingstider og en mer oversiktlig s?knadsprosess for v?re brukere, sier direkt?r Ida B?rresen i UDI.
11 regionkontor
I dag leveres s?knader om oppholdstillatelse hos politiet rundt om i landet mens mange av vedtakene fattes hos UDI i Oslo.

– Denne reformen dreier seg om modernisering og service, kortere ventetid og mer fagkompetanse der ute hvor s?kerne v?re er. Vi m? f? til bedre effektivitet og korte ned k?ene, understreker UDI-direkt?ren.

N?r UDI overtar politiets forvaltningsoppgaver vil det bli etablert 11 regionkontor som skal jobbe med oppholdssaker. UDI vil flytte vedtaksmyndighet ut i f?rstelinjen, slik at flest mulig saker kan avgj?res raskt.

N?r det gjelder asylsakene skal politiet fortsatt ha en sentral rolle i arbeidet med ? registrere s?kerne og klarlegge s?kernes identitet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy