Internasjonalt

UDI Regionkontor Midt Norge flytter

N?rings- og handelsminister Trond Giske presenterer fredag 6. mai forslaget til den nye n?ringsberedskapsloven.

Pressekonferansen vil bli holdt i departementets lokaler fredag 6. mai klokken 12.00-13.00.
Den nye n?ringsberedskapsloven erstatter et lovverk fra 1956. Den regulerer samarbeidet mellom myndigheter og n?ringsliv i kriser hvor tilgang til varer og tjenester blir rammet.

Svein Fanebust, adm.dir. Coop Handel og viseadm. dir. i Coop Norge, samt Tommy Corneliussen, konsernsjef i Norgesgruppen, vil ogs? v?re tilstede under pressekonferansen.

Tid: Fredag 6. mai klokken 12.00-13.00
Sted: N?rings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsens plass 1 (R4).

Kontakt: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsr?dgiver NHD, 996 21 213. Pressevakt NHD 902 51 303.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy