Partier

UDI stopper returer til Jemen

Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned 60 plasser for enslige mindre?rige asyls?kere.

Ved Salhus mottak i Region Vest skal det legges ned 25 plasser mens det ved Bardufoss mottak i Region Nord skal legges ned 35 plasser.

Begge mottakene har seks m?neders oppsigelsestid fra 1. april slik at siste driftsdag blir 30. september.

?rsaken til nedleggelsene er at det kommer langt f?rre unge asyls?kere til Norge.

Aldri lett ? legge ned mottak
Enslige mindre?rige asyls?kere har egne mottak eller avdelinger som er spesielt tilpasset deres behov.

UDI er takknemlige for den gode innsatsen som driftsoperat?rer, mottaksansatte og kommuner legger ned for ? gi ungdommer som s?ker beskyttelse her i landet et godt botilbud.

Likevel, n?r det kommer f?rre unge asyls?kere til Norge, kan ikke UDI ha asylmottak st?ende tomme.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy