Partier

UDI stopper returer til Libya og Elfenbenskysten

Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer til Libya og Elfenbenskysten. Plikten til ? returnere frivillig etter endelig avslag er ogs? midlertidig suspendert.

P? grunn av uroen i Libya og Elfenbenskysten har Utlendingsdirektoratet (UDI) besluttet ? suspendere utreiseplikten for personer fra disse landene. Det betyr at personer som i utgangspunktet har plikt til ? reise tilbake til Libya og Elfenbenskysten midlertidig ikke trenger ? gj?re det n?.
Stans i asylbehandlingen
Samtidig stanses behandling av asyls?knader fra borgere av Libya og Elfenbenskysten midlertidig.
– Dette gj?r vi for ? sikre at vi har den n?dvendige oversikt over situasjonen i landene, sier Hanne Jendal, direkt?r i asylavdelingen. – UDI vil fortl?pende vurdere n?r det igjen vil v?re forsvarlig ? returnere til disse landene.
UDI har underrettet politiet om at ingen fra Libya eller Elfenbenskysten skal tvangsreturneres.

For s?kere som har sak til klagebehandling hos Utlendingsnemnda (UNE) vises det til egen informasjon fra UNE.
Gjelder ikke dublinere
Suspensjonen og berostillelsen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin-forordningen eller f?rste asyllandregelen. Disse skal fortsatt returneres til det landet asyls?knaden deres if?lge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy