Partier

UDI vant Klarspr?ksprisen To ?rs bevisst spr?karbeid har gitt resultater. Tirsdag sikret vi oss Klarspr?ksprisen 2010!

Klarspr?ksprisen g?r til statsorganer som gj?r en ekstraordin?r innsats for ? bruke et klart, godt og brukervennlig spr?k i sine tekster til publikum.
– Det ? vinne Klarspr?ksprisen er inspirerende for meg som direkt?r i UDI, fordi den viser at vi er i ferd med ? gj?re hverdagen til brukerne v?re bedre. Det er noe jeg brenner for, sier en engasjert direkt?r Ida B?rresen.
Systematisk spr?karbeid
For oss har det v?rt viktig ? bygge et solid fundament for spr?karbeidet, og derfor har vi blant annet utviklet en spr?kprofil, gjennomf?rt en motivasjonskampanje for klarspr?k og utviklet et e-l?ringsprogram som skal sikre at alle ansatte behersker de viktigste prinsippene for hvordan vi skal skrive i UDI.
– Du skal ikke m?tte v?re jurist eller fagekspert for ? forst? oss. Derfor har vi jobbet bevisst for ? fjerne det tunge og byr?kratiske spr?ket, slik at vi n?r ut og blir forst?tt. Derfor sier vi ikke lenger Riket, men bruker det noe mer upresise, men langt mer forst?elige Norge. Vi sier ikke ervervsvirksomhet, men n?ringsvirksomhet, og vi skriver ikke lenger begj?ring om utsatt iverksetting er ikke tatt til f?lge n?r vi mener at du ikke f?r bli i landet mens vi behandler klagen din.
Juryens begrunnelse
??rets vinner av prisen arbeider helt forbilledlig med klarspr?k. Alle dokumenter som juryen har hatt tilgang til, har v?rt velskrevne, forst?elige og nesten feilfrie. ?rets vinner skriver og publiserer gode tekster b?de p? bokm?l og nynorsk. Med hum?r og engasjement gjennomf?rer etaten et klarspr?ksarbeid som f?r med alle medarbeidere.”
Juryen bemerker ogs? at etaten kurser medarbeiderne sine p? en systematisk og solid m?te, og har utviklet en grundig kvalitetskontroll.
“Klarspr?ksarbeidet tas p? alvor, og det f?lges systematisk opp. I flere ?r har klart spr?k v?rt en b?rebjelke i organisasjonens kommunikasjonsarbeid. Spesielt interessant har det v?rt for juryen at denne etaten m? forholde seg til mange sv?rt s?rbare og resurssvake brukere. Likevel evner den ? v?re spr?klig tilgjengelig for de fleste.?
Les hele juryens begrunnelse
– Jeg er veldig glad for ? f? denne anerkjennelsen, det er en inspirasjon og oppmuntring til ? fortsette det videre arbeidet. Samtidig forplikter den oss ogs? til ? st? p? videre, det er n? det virkelige arbeidet begynner, oppsummerer B?rresen.
Klart spr?k i UDI

Hva er Klarspr?ksprisen?
Les mer om klarspr?ksprisen.
Hvordan kan vi bli bedre?
Har du eksempler p? gode eller d?rlige tekster? Har du forslag til hva som kan gj?re tekstene v?re bedre? Send en e-post til [email protected]!
Vil du vite mer om spr?karbeidet v?rt?
Les mer om godt spr?k i UDI p? www.udi.no/sprak.
Les mer om spr?karbeidet v?rt p? www.klarspr?k.no.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy