Tag Archives: Espen Barth Eides

Norge oppfordrer til forsoning i Elfenbenskysten

Norge oppfordrer til forsoning i Elfenbenskysten

Engasjementet i Bosnia-Hercegovina og Kosovo ?pner for noen grunnleggende sp?rsm?l om internasjonalt engasjement: Ble lokale politikere fratatt eierskap til beslutninger og dermed ogs? ansvaret for dem? Bidro det internasjonale n?rv?ret i noen tilfeller til ? sementere konflikter i stedet for ?…
Top