Tag Archives: Foto Hanne Eriksen

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

– Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske b?nder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for ? sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke. Klimaendringene f?rer med seg et st?rre…
Top