Partier

Undertegnet avtale om politiske konsultasjoner

Trondheim kommune hever avtalen med vikarbyr?et Helsenor Konstali AS. R?dmannen mener byr?et ikke viser evne til ? rette opp mangler som kommunen har avdekket, og har ikke lenger tillit til byr?et.
– De forholdene som er avdekket representerer vesentlig mislighold av avtalen fra Helsenors side. Trondheim kommune har ikke tillit til at vikarbyr?et vil oppfylle bestemmelsene i arbeidsmilj?loven og lukke de avvikene som er p?pekt. Derfor heves avtalen, sier Anne Behrens, kommunaldirekt?r for organisasjon.
Helsenor Konstali AS fikk 18. mars i ?r varsel fra Trondheim kommune om mulig heving av avtalen, men ble da gitt en mulighet for ? rette opp p?viste avvik og ? redegj?re for hvordan man framover skulle sikre at arbeidsmilj?lovens bestemmelser skulle f?lges.
– Svarene vi har f?tt har p? ingen m?te styrket v?r tiltro til at vikarbyr?et vil v?re i stand til ? levere rettmessig. Selv etter at Helsenor ble bedt om ? rette opp avvikene ble det p?vist nye brudd p? arbeidsmilj?loven, fastsl?r Behrens.
Hun mener det er ekstra alvorlig at avvikene som er avdekket m? ha v?rt kjent for ledelsen i Helsenor i lengre tid, uten at byr?et har fors?kt ? gj?re noe med det. Behrens p?peker ogs? at Helsenor synes ? mangle fokus p? arbeidsmilj?lovens bestemmelser og kontraktsforpliktelser overfor kommunen.
– Da vi p?pekte dette overfor Helsenor, tok ikke byr?et uten videre p? seg ansvar for situasjonen. For oss framst?r det som om de ikke har forst?tt alvoret i saken, sier Behrens.
Hevingen av avtalen inneb?rer at Trondheim kommune ikke vil foreta nye bestillinger fra Helsenor AS. Vikarene som er tilsluttet byr?et vil f? anledning til ? fullf?re oppdrag ut april, men vil ikke f? forlenget kontrakten.
– Kontraktshevingen er rettet mot byr?et, og ikke mot vikarene som jobber der. De vil selvsagt kunne f? oppdrag gjennom andre vikarformidlingsselskaper, understreker Behrens.
For ytterligere kommentarer, kontakt:
Kommunaldirekt?r Anne Behrens, tlf 91 112 2540000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy