Politikk

UNE stopper returer til Gaza

UNE stopper returer til Gaza
a8

Det vil inntil videre ikke bli foretatt tvangsreturer til Gaza, og plikten til ? returnere frivillig etter endelig avslag er midlertidig suspendert.
P? bakgrunn av den p?g?ende konflikten mellom Israel og Hamas og den medf?lgende forverring av sikkerhetssituasjonen og den humanit?re situasjonen i Gaza, har Utlendingsnemnda (UNE) besluttet ? midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza. Dette omfatter personer som har f?tt sin sak ferdigbehandlet i UNE.
Suspensjonen av utreiseplikten inneb?rer at de som tidligere har f?tt endelig vedtak om retur til Gaza, inntil videre ikke plikter ? rette seg etter utreiseplikten som f?lger av vedtaket.
Suspensjonen er besluttet slik at UNE kan f?lge konfliktens utvikling og f? en n?dvendig og detaljert oversikt over situasjonen f?r det p? nytt kan gj?res en vurdering av retursituasjonen til omr?det.
Politiet er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge. De personer som omfattes av suspensjonen anses inntil videre ? ha utsatt iverksetting av sitt vedtak. Det dreier seg i underkant av 100 saker.
Det bemerkes at suspensjonen ikke gjelder personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller f?rste asyllandregelen. Disse skal fortsatt returnere til det land der deres s?knad om beskyttelse i f?lge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.
For ytterligere informasjon om Gaza:
http://www.landinfo.no/id/714.0

0300

A to już wiesz?  Priv til Red: Liv T?rres i S?r-Sudan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy