Diplomati

Ungdom m?tes i dag til diskusjon om ledighetskrisa i Europa

Ungdommer fra Europa m?tes i dag til diskusjon om den ?kende arbeidsledigheten. Klokka 12 m?tes 20 ungdommer i Oslo. Disse representerer ulike norske og europeiske ungdomspartier og -organisasjoner ? for ? tenke sammen i et arbeidsverksted.
Europeisk ungdommer er hardt rammet av ?konomisk krise. Den globale ungdomsledigheten n?rmer seg n? 75 millioner mennesker i f?lge FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO.
I 2012 var det n?rmere 6 millioner arbeidsledige i alderen 15 til 24 ?r i EU. Dette tilsvarer en arbeidsledighet p? 22.7 prosent. Noen land er spesielt hardt rammet – i Spania og Hellas er n?rmere 60 prosent uten arbeid. ILO ansl?r at ledigheten bare vil fortsette ? stige.
Verkstedet arrangeres i forkant av ILOs niende europeiske regionalkonferanse som finner sted i Oslo 8.-11. april.
M?let med arbeidsverkstedet er ? komme fram til r?d og anbefalinger som kan n? fram til beslutningstakerne p? ILO-konferansen i Oslo.
Arbeidsversktedet holdes p? Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo, torsdag 4. april 12.00-16.00.

Detaljert program finner du her.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.4500

Similar Posts