Diplomati

Ungdom overtar Sierra Leones nasjonale parlamentet

I etterkant av Malala-dagen presenterer 50 ungdommer I Sierra Leone et utkast til resolusjoner til ministre og representanter for presidenten. 24 gutter og 26 jenter, fra lokalsamfunn der Plan jobber i Sierra Leone, ble inspirert av Malalas oppfordring til handling innen utdanning. De vil bidra til ? gi en stemme til de 66 millioner jentene som ikke f?r skolegang. Ungdommenes deltakelse i parlamentet har ogs? som m?l ? ?ke bevisstheten om jenter og utdanning, som er i tr?d med FNs tusen?rsm?l om utdanning.
Inspirert av Malala
Aminata (18) er representant for den unge delegasjon.
– Jeg er begeistret over at unges saker endelig er prioritert hos sentrale akt?rer og beslutningstakere over hele verden. Malala har vist at utdanning fortsatt er et problem, s? jeg kan ikke hvile med mindre
problemet er helt l?st. Derfor vil jeg delta i diskusjonene og komme opp med mine egne vedtak, sier hun.
Fordi jeg er jente
Et av utkastene til resolusjon er adressert den spesielle situasjonen rundt jenter og utdanning. Rundt 1 av 5 jenter over hele verden f?r ikke utdanning p? grunn av vold, diskriminering, fattigdom og praksis som barneekteskap. Plan jobber at flere jenter skal f? skolegang. ?Because I am a Girl?-kampanjen har som m?l at fire millioner jenter skal forbedre sine liv med tilgang til skole, ferdigheter,
livsgrunnlag og beskyttelse. ?Raise Your Hand? initiativet er en del av kampanjen.

Rekk opp h?nden
Ved ? rekke opp h?nden (?Raise Your Hand?) er man med p? ? vise st?tte til jenters krav til utdanning over hele verden. Plan tar sikte p? ? n? 1 million l?ftede hender som skal bli overlevert FNs generalsekret?r, Ban Ki Moon, i oktober. De unge i Sierra Leone oppfordret medlemmer av parlamentet ? l?fte hendene, slik Malala selv allerede har gjort.
Plans regiondirekt?r for Vest-Afrika, Adama Coulibaly, sier at
– De unge i Sierra Leone har gitt sin stemme til millioner av barn og unge i Afrika, s?rlig jenter, som st?r overfor hindringer for ? f? en utdanning. Det er tusenvis av Malalaer i Afrika som dr?mmer om ? f? et bedre liv. Dr?mmene kan bli virkelighet hvis de f?r sjansen til ? realisere sitt potensial gjennom skolegang.
Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jordan   #North Africa   #Syrian Pounds   #UNHCR