Internasjonalt

Ungdomsprosjekt i Steinkjer f?r 1 000 000 i bulystmidlar

Statsr?dene setter kursen mot Afrika i november. Med seg har de en delegasjon norske n?ringslivsfolk. Hensikten er ? ?pne d?rene for flere norske investeringer.
N?rings- og handelsminister Trond Giske og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim bes?ker Ghana, Angola og Mosambik i perioden 21.? 25. november.
? Deler av Afrika opplever h?y ?konomisk vekst. Det gir gode muligheter for norske bedrifter. Vi skal bist? de som allerede jobber i disse landene og ?pne d?rer for de som ?nsker ? komme inn. Muligheten for ? ?ke handelen med afrikanske land vil ogs? vurderes, sier Giske.
Norge vil gj?re det lettere for norske bedrifter ? investere i Afrika.
? Afrika trenger n?ringsliv. Hovedm?let er ? oppmuntre norsk n?ringsliv til ? investere mer. Det er en veldig viktig drivkraft for fattige land. I tillegg opplever Afrika en stor ?konomisk utvikling norske bedrifter kan dra nytte av. Sju av de ti ?konomiene som vokser raskest i verden er i Afrika, sier Solheim.
N?ringslivsdelegasjonen blir organisert av Innovasjon Norge, og programmet vil fokusere p? offshorevirksomhet, fornybar energi, handel og investeringer.
Fakta om ?konomiske forbindelser mellom Norge og Ghana
? Norge eksporterte varer for 201 mill. kroner til Ghana i 2010
? Norge importerte varer for 65 mill. kr fra Ghana i 2010.
? Vareeksporten ?kte med 93 % fra 2009 til 2010.
? Vareimporten ?kte med 94 % fra 2009 til 2010
? Ghana startet sin oljeproduksjon i desember 2010. Dette gir ?kte forretningsmuligheter for norske eksport?rer og tjenesteleverand?rer innen olje- og gassrelatert virksomhet.
Fakta om ?konomiske forbindelser mellom Norge og Angola
? Angola er Norges viktigste ?konomiske samarbeidspartnere i Afrika.
? Norge eksporterte varer for 2,7 mrd kr i 2010
? Norge eksporterte tjenester for 5,2 mrd kr i 2009.
? Vareeksporten til Angola ?kte med 202 % fra 2009 til 2010.
? Norge importerte varer for 911 og 401 mill. kr i 2008/2009, men dette falt til 16 mill. i 2010.
? Statoil har investert ca 40 milliarder kroner i Angola.
? Statoil produserer i dag ca. 200 000 fat per dag i Angola. Dette er 37 % av Statoils produksjon i utlandet.
Fakta om ?konomiske forbindelser mellom Norge og Mosambik
? Norge eksporterte varer for 7 mill. kroner til Mosambik i 2010
? Norge importerte varer for 34 mill. kr fra Mosambik i 2010
? Det ble i 2010 gjort funn av olje og gass p? Mosambiks kontinentalsokkel, hvor bl.a. Statoil er operat?r for to leteblokker.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy