Valg

Unge mener FNs viktigste oppgave er arbeidet for menneskerettigheter

– At barn og unge vurderer menneskerettighetene h?yt er en trend vi har sett vokse frem, sier Rune Arctander, assisterende generalsekret?r i FN-sambandet. I aldersgruppen 18-29 ?r mener nesten en tredjedel at menneskerettighetsarbeid m? v?re FNs prioritet en.

P? oppdrag fra FN-sambandet har InFact gjort en sp?rreunders?kelse om nordmenns holdninger til FN. De yngste i unders?kelsen mener FNs viktigste arbeid er menneskerettigheter, sammenlignet med befolkningen for ?vrig.
– Det er godt at unge l?fter frem betydningen av det som forener oss, i stedet for det som skiller oss. Bare hvis menneskerettighetene blir respektert, kan individet og samfunnet sikres en b?rekraftig utvikling, mener Arctander.
De over 45 ?r mener FNs viktigste arbeid er fredsbevarende operasjoner
Blant de spurte over 45 ?r mener fire av ti at fredsbevarende operasjoner er FNs kjerneoppgave.
– De har en annen erfaring med FN som en viktig fredsbevarende akt?r, i en tid med en polarisert maktbalanse og et veto-lammet sikkerhetsr?d under den kalde krigen.
Demografi og erfaringer kan v?re ?rsaker til variasjonene i hva man anser for ? v?re FNs viktigste innsatsfelt, og at menneskerettigheter og fredsbevarende operasjoner er avhengig av hverandre for ? bli oppfylt, if?lge Arctander.
– Menneskerettighetene er en forutsetning for sikkerhet, utvikling og fred.
Pressehenvendelser rettes til kommunikasjonssjef Nina Skalleberg i FN-sambandet. [email protected], Telefon: 959 16 688.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy