Diplomati

Unge og tidlig uf?repensjonering i Norden

?ngest och oro är diagnoser som ökar bland de som förtidspensioneras, trots att de är unga och har hela yrkeslivet kvar. Sju nordiska forskare diskuterar ämnet i antologin: For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uf?repensjonering i Norden.
?I ett flertal nordiska länder har andelen förtidspensionerade ungdomar i ?lder 20-34 ?r ökat markant under de senaste decennierna. Den mest framträdande ökningen har gällt psykiatriska diagnoser som ?ngest, oro och depression.?
S? inleder docent Sven Bremberg vid Statens folkhälsoinstitut och Karolinska institutet sitt bidrag i antologin som bygger p? en nordisk expertkonferens, arrangerad av Nordens Välfärdscenter p? uppdrag av Nordiska ministerr?det.
Forskare med lösningsförslag
Samtidigt som ungdomsarbetslösheten ökar, växer även gruppen unga med psykisk ohälsa som förtidspensioneras, vilket skapar oro i alla nordiska länder. Det är oklart vad som driver denna utveckling och hur de nordiska välfärdsländerna ska möta utmaningarna. Antologin belyser ungas situation ur olika vetenskapliga aspekter och ger förslag p? möjliga lösningar och ändrad policy.
Fr?n Norge medverkar Arnstein Mykletun, Statens folkehelseinstitutt och Cecilie H?j Anvik, Nordlandsforskning. Övriga forskare som bidragit är Pernille Due, National Institute of Public Health, Copenhagen, professor Jonas Olofsson, Malmö högskola, universitetslektor Alexandru Panican, Lunds universitet, Jóhanna Rósa Arnardóttir, University of Iceland och Reija Paananen et al., Finnish National Institute for Health and Welfare.
Lansering p? ministermöte
Antologin lanserades i samband med Nordiskt arbetsmarknadsmöte i Stockholm, där arbetsmarknadsministrarna fr?n de nordiska länderna och självstyrande omr?dena debatterade ungas möjligheter att komma in p? arbetsmarknaden.
Redaktörer: Terje Olsen och Jenny Tägtström (2013).
Författarna st?r till förfogande för intervju, kontakta:
Caroline Jonsson
Mobil 0046 – 708 298 559
Tel. dir. 08 545 536 11
[email protected]

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts