Kulturpolitikk

Unge velger menneskerettigheter

Unge mener FNs viktigste oppgave er arbeidet for menneskerettigheter, i f?lge en unders?kelse InFact har gjort for FN-sambandet.
I aldersgruppen 18-29 ?r mener 36 prosent at FNs viktigste oppgave er arbeidet for menneskerettigheter.
– Arbeidet for menneskerettigheter har engasjert siden Verdenserkl?ringen ble undertegnet i 1948. For de yngste handler arbeidet for FN om menneskerettigheter og arbeidet for en mer rettferdig verden, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Hos aldersgruppen over 65 ?r mener 55 prosent at fredsbevarende operasjoner er FNs viktigste oppgave. I samme aldersgruppe mener 21 prosent at FN b?r fokusere p? menneskerettigheter. Blant de under 29 ?r mener 33 prosent at fredsbevarende operasjoner er FNs viktigste oppgave.
– De eldste har st?rre n?rhet til andre verdenskrig og husker kanskje bedre ?rsakene til at FN ble dannet 24. oktober 1945. FN har i 67 ?r v?rt et prosjekt for ? bevare verdensfreden, sier Solholm
Totalt mener 49 prosent at fredsbevarende operasjoner er FNs viktigste oppgave og 22 prosent menneskerettigheter. De resterende prosentene fordeles p? n?dhjelp og utviklingsarbeid.
Om unders?kelsen: Sp?rsm?lene ble stilt per telefon til et representativt utvalg p? 1083 personer over 18 ?r den 18. september 2012. Unders?kelsen ble gjennomf?rt av InFact p? vegne av FN-sambandet.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.1000

Similar Posts