Diplomati

UNHCR: Konflikten i Syria f?rer til flere asyls?kere

I 2012 f?rte konfliktene i blant annet Syria, Afghanistan, Irak og Somalia til at antall asyls?knader i industrialiserte land ?kte med ?tte prosent. Den st?rste ?kningen var blant syriske asyls?kere. Denne tendensen ser vi ogs? i de nordiske landene.
I dag publiserer UNHCR rapporten Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2012. Totalt er 479 300 asyls?kere registrert i de 44 landene som kartlegges i rapporten. Dette er det h?yeste antallet registrert siden 2003.
?Krig f?rer til at flere og flere mennesker s?ker asyl? sier H?ykommiss?r for flyktninger António Guterres.? Derfor er det helt n?dvendig ? opprettholde det internasjonale asylsystemet. I en tid med konflikt, oppfordrer jeg alle land til ? holde sine grenser ?pne for mennesker som flykter for ? overleve. ?
De nordiske landene har rapportert den st?rste relative ?kningen i antall asyls?knader per ?r, sammenlignet med de andre regionene i Europa. Totalt mottok de fem landene 62 900 asyls?knader i 2012. Det er en ?kning p? 38 prosent siden 2011.
I de fleste tilfeller s?ker flyktninger tilflukt i et naboland. Et eksempel p? dette er Syria. Antallet syriske asyls?kere i de industrialiserte landene er 24 800. Til sammenligning er det mer enn 1.1 million registrerte syriske flyktninger i Syrias naboland og rundt 8000 nye syriske flyktninger ankommer disse landene daglig. Antall asyls?knader kan likevel avspeile den r?dende globale sikkerhetssituasjonen, samt politiske risikoomr?der: Flere konflikter betyr flere mennekser p? flukt.

*****

Sammendrag av rapporten
Europa var den st?rste regionale mottakeren av asyls?kere i 2012, med 355 500 s?knader fordelt p? 38 land. Til sammenligning var tallet 327 600 i 2011. Tyskland fikk flest asyls?knader (64 500, 41 prosent ?kning fra 2011), etterfulgt av Frankrike (54 900, fem prosent ?kning), og Sverige (43 900, 48 prosent ?kning). Med en ?kning p? 33 prosent hadde Sveits (25 900) nesten like mange asyls?knader som Storbritannia(27 400, seks prosent ?kning).
De nordiske landene har registrert den st?rste relative ?kningen i antall asyls?knader per ?r, sammenlignet med de andre regionene i Europa. Totalt mottok de fem landene 62 900 asyls?knader i 2012. Det er en ?kning p? 38 prosent siden 2011. Antallet asyls?knader steg i samtlige nordiske land med unntak av Finland. Sverige tok imot 43 900 asyls?knader i 2012, det utgj?r 70 prosent av alle asyls?knadene som ble registrert i regionen. Norge (9 800 s?knader) og Danmark (6 200 s?knader) tok ogs? imot et betydelig antall asyls?kere.
USA er det landet som mottok flest asyls?kere i 2012, med 83 400 asyls?kere. Det er 7400 mer enn i 2011. Flest asyls?kere kom fra Kina (24 prosent), Mexico (17 prosent) og El Salvador (syv prosent). Ogs? i Nord-?st Asia, Australia og New Zealand ?kte antallet asyls?kere, men totalt sett er antallet fortsatt p? et relativt lavt niv?. Japan og S?r-Korea registrerte 3700 nye asyls?knader i 2012, det er en ?kning p? 28 prosent sammenlignet med 2011. Antallet asyls?kere i Australia ?kte med 37 prosent, med 15 800 rapporterte asyls?kere i 2012.
Flest asyls?kere kom fra Afghanistan (36 600 s?knader versus 36 200 i 2011) og nest flest kom fra Syria (24 800 s?knader). Dette inneb?rer at Syria hoppet fra femtende til andre plass p? kun ett ?r, noe som tilsvarer en ?kning p? 191 prosent. Serbia [og Kosovo: S/RES/1244 (1999)] ble nummer tre med 24300 asyls?kere, som er en ?kning p? 14 prosent.
I UNHCRs ?rlige Global Trends rapport publiseres data om flyktninger over hele verden, internt fordrevne, og asyls?kere. Rapportene er tilgjengelig p? UNHCRs nettsider. Den neste Global Trends rapporten er klar for utgivelse i juni 2013
FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Similar Posts