Politikk

UNHCR og Flyktinghjelpen utvider samarbeidet

Flyktninghjelpen og FNs h?ykommiss?r for flyktninger (UNHCR) signerte i dag en avtale som utvider samarbeidet mellom de to organisasjonene ytterligere, i deres innsats for ? hjelpe millioner av mennesker rundt om i verden som er blitt tvunget p? flukt eller er statsl?se.
Avtalen ble undertegnet p? et m?te i Gen?ve mellom FNs h?ykommiss?r for flyktninger António Guterres og generalsekret?r i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Avtalen oppdaterer og utvider en eksisterende avtale fra 1992. UNHCR og Flyktninghjelpen har i l?pet av de siste 20 ?rene jobbet sammen p? flere omr?der, blant dem planlegging av beskyttelsesarbeid, behovsvurderinger, monitorering, oppl?ring, milj?saker, fordrivelse p? tvers av landegrenser og drift av flyktningleire.
-UNHCRs samarbeid med Flyktninghjelpen har holdt stand i over 20 ?r, og har blitt avgj?rende for oss. V?rt h?p er at dette strategiske partnerskapet vil f?re til enda bedre kriserespons, og maksimere v?re to organisasjoners betydelige ressurser p? tvers av v?re operasjoner, og dermed v?re direkte til nytte for flyktninger, asyls?kere, internt fordrevne og statsl?se,” sier FNs h?ykommiss?r for flyktninger António Guterres.
-Jeg er glad og stolt over ? undertegne denne viktige fornyelsen av UNHCR og Flyktninghjelpens samarbeidsavtale. Den fornyede avtalen legger en ambisi?s plan for en utvidelse av samarbeidet mellom v?re organisasjoner i noen av de vanskeligste omr?dene i verden, s? vel som innen analyser og innovasjon, sier Egeland.
-Vi vil utnytte v?r lange historie som operative partnere i sammenhenger der vi fortsatt ser langvarig fordrivelse, som i Pakistan, Afghanistan og Iran. N?r vi n? st?r overfor en forferdelig krise i Syria og nabolandene, den st?rste humanit?re utfordringen i denne generasjonen, er det sv?rt viktig at de humanit?re organisasjonene er i stand til ? samarbeide effektivt, legger Egeland til.
Avtalen som ble undertegnet torsdag etablerer et rammeverk for samarbeidet, snarere enn ? fastsette en detaljert plan. De to organisasjonene vil i l?pet av de neste m?nedene samarbeide for ? utvikle konkrete handlingsplaner og prosjekter. Disse forventes ? omhandle temaer som husly og kriseberedskap; bolig-, land- og eiendomsrettigheter, beskyttelse for flyktninger og internt fordrevne, vurderinger og analyser, kontantbasert respons, leirdrift, kapasitetsbygging hos lokale partnere, og felles talsmanns- og ressursmobilisering.

P? bildet: UNHCRs António Guterres signerer samarbeidsavtalen med generalsekret?r i Flyktninghjelpen Jan Egeland, 12. desember 2013.
Bildet av: UNHCR/S. Hopper

FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy