Diplomati

UNHCRs Global Trends 2012: H?yeste antall flyktninger p? 18 ?r

FNs H?ykommiss?r for flyktninger, UNHCR, har gitt ut en ny rapport som viser at antallet flyktninger i verden i dag er p? det h?yeste niv?et siden 19941. Syria-krisen er en av faktorene som har f?rt til det h?ye antallet.

UNHCRs ?rlige Global Trends redegj?r for hva som skjedde i 2012 og er basert p? informasjon fra regjeringer og samarabeidspartnere, samt UNHCRs egne tall. Rapporten viser at mer enn 45,2 millioner mennesker var p? flukt i slutten av 2012, jamf?rt med 42,5 millioner mennesker i slutten av 2011. Dette inkluderer 15.4 millioner flyktninger, 937,000 asyls?kere2 og 28.8 millioner internt fordrevne.
Krig er fortsatt hoved?rsaken til at mennesker flykter. 55 prosent av alle flyktningene i UNHCRs rapport kom fra fem krigsherjede land: Afghanistan, Somalia, Irak, Syria og Sudan. Rapporten kartlegger ogs? de store nye flyktningstr?mmene fra Mali, internt i Den demokratiske republikken Kongo, samt flyktningstr?mmene fra Sudan til S?r-Sudan og Etiopia.
?Disse tallene er alarmerende. De speiler b?de individuell lidelse og det internasjonale samfunnets problemer med ? forhindre konflikter og finne l?sninger,? sier António Guterres, FNs H?ykommiss?r for flyktninger, ?verste leder for UNHCR.
UNHCRs rapport belyser urovekkende tendenser innenfor flere omr?der, blant annet i hvor h?y frekvens mennesker tvinges p? flukt. I l?pet av 2012 ble 7,6 millioner nye mennesker tvunget til ? flykte, 1,1 millioner av dem som flyktninger og 6,5 millioner som internt fordrevne. Det vil si en ny flyktning eller internt fordreven person hvert fjerde sekund.
Det er ogs? et ?kende gap mellom rike og fattige land i antallet de flyktninger som tas imot. Av de 10,5 millioner flyktningene under UNHCRs mandat (ytterligere 4,9 millioner palestinske flyktninger faller under mandatet til v?r s?sterorganisasjon UNRWA), befinner halvparten seg i land som har BNP per innbygger p? mindre enn 5000 amerikanske dollar. Totalt befinner 81 prosent av verdens flyktninger seg i utviklingsland, sammenlignet med 70 prosent for ti ?r siden.
Barn under 18 ?r utgj?r 46 prosent av alle flyktninger. I tillegg ble det i 2012 sendt 21 300 asyls?knader fra barn som var enslige eller skilt fra sine foreldre. Dette er det h?yeste antallet enslige barn registrert av UNHCR, noen gang.
Det totale antallet flyktninger under ett ?r inkluderer nye flyktninger og eksisterende flyktninger fra tidligere ?r. Flyktninger som har vendt tilbake til sitt hjemland eller f?tt permanent oppholdstillatelse i et nytt land er ikke inludert i disse tallene. UNHCR arbeider for ? hjelpe mennesker som tvinges p? flukt, blant annet ved ? gi beskyttelse og bistand, og ved ? finne l?sninger p? deres situasjon. I 2012 kunne 2,7 millioner mennesker, hvorav 526 000 flyktninger og 2,1 millioner3 internt fordrevne, vende tilbake til sine hjem eller bosette seg i et nytt land. 74 800 personer fikk hjelp av UNHCR til gjenbosetting til et tredjeland.
De store mottakerlandene i 2012 var omtrent de samme som i 2011. Pakistan fortsatte ? v?re vert for flere flyktninger enn noe annet land (1,6 millioner), fulgt av Iran (868 200) og Tyskland (589 700).
Ogs? i 2012 kom flest flyktninger fra Afghanistan, dette inneb?rer at landet har v?rt det st?rste flyktningproduserende landet i 32 ?r. I gjennomsnitt er én av fire flyktninger over hele verden afghanske, 95 prosent befinner seg i Pakistan eller Iran. Konflikten i Somalia er en annen langvarige konflikt, landet var verdens nest st?rste flyktningproduserende land i 2012, til tross for at antallet flyktninger minsket. Irakere var den tredje st?rste flyktning-gruppen (746 700 personer), etterfulgt av syrere (471400).
I 2012 var 28,8 millioner p? flukt i eget land, det er det h?yeste anttallet internt fordrevne p? mer enn 20 ?r. Dette inkluderer 17,7 millioner som f?r hjelp av UNHCR. Denne hjelpen kommer ikke automatiske, men gis etter anmodning fra regjeringer. I Den demokratiske republikken Kongo og Syria ?kte antallet internt fordrevne i 2012.
Global Trends er UNHCRs ledende ?rlige rapport om mennesker p? flukt. Ytterlig informasjon publiseres i UNHCRS statistiske ?rb?ker, og i UNHCRs rapporter om asyls?knader i industrialiserte land. Den nye rapporten, med multimedia materiale, kan lastes ned p? f?lgende webadresse:
http://unhcr.org/globaltrendsjune2013.
[1] De fleste som flyktet i 1994 kom fra Great Lakes-regionen i Afrika, tidligere Jugoslavia, Somalia, Afghanistan, Kaukasus, samt Liberia og Sierra Leone. [Online: URL http://www.unhcr.org/3eeed3df4.html]
2 Tallet 937 000 representerer antall asyls?knader som fortsatt behandles, utgangen av 2012. Antallet nye asyls?knader i 2012 var 893 700.
3 Kilde: IDMC
Foto: Gjennomsnitt antall nye mennesker p? flukt per dag 2003-2012 ? UNHCR / Global Trends 2012
FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Similar Posts