Internasjonalt

Unntak for revisjonsplikt fra mai i ?r

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en vurdering av arveloven. Hensikten er ? lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

Samfunnet er betydelig endret siden gjeldende arvelov ble laget p? 1960-tallet. Ekteskapet er ikke lenger den ener?dende samlivsformen, levealderen har ?kt, stadig flere har mer enn ett kull barn og formuen som fordeles ved arv har i gjennomsnitt blitt st?rre.

-For de fleste arvinger fremst?r det som viktig at fordelingen av arven oppfattes som rettferdig. Om den ikke gj?r det, er arveretten egnet til ? skape konflikt. Derfor er det behov for ? foreta gjennomgang av arveloven for ? sikre en tidsmessig og balansert lovgivning, sier justisminister Knut Storberget.

I mandatet heter det at utvalget skal fremme forslag til en fullstendig regulering av de sp?rsm?l som i dag er regulert i arveloven, eventuelt vurdere om visse sp?rsm?l b?r reguleres i andre lover.

Det er professor Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen, som er satt til ? lede utvalget.

Lovutvalget skal avgi sin utredning innen 1. juni 2013.

Kontaktpersoner:

Utvalgets leder, Torstein Frantzen mobil 48 20 07 33
Justis- og politidepartementet, pressevakt 22 24 55 44

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy