Kulturpolitikk

Utdanning er en vei ut av vold

25. november markerte FN Vold mot jenter og kvinner. Plan jobber for at stadig f?rre skal oppleve vold. Utdanning er en l?sning.
– Hver eneste dag utsettes jenter og kvinner for sexslaveri, tvangsarbeid og overgrep. Utdanning er en vei ut av volden, mener Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge i forbindelse med FNs markering av vold mot jenter og kvinner.
Vold er ikke aldersbestemt
Vold mot kvinner og jenter skjer i alle former, slik som fysisk, seksuell, psykologisk og ?konomisk. Tall fra FN ansl?r at 2 millioner jenter og kvinner utsettes for menneskehandel hvert ?r.
– Vold er ikke aldersbestemt. Jenter og kvinner utsettes for vold fra f?r de er f?dt til de d?r. Vold mot jenter og kvinner er utbredt i hele verden, sier Helen Bj?rn?y.
Utdanning beskytter mot vold
Fang er en ung kvinne i Nord-Thailand. Hun mener at utdanning er viktig for ? gi beskyttelse til henne og familien. Fang er en av mange som lever p? randen av fattigdomsgrensa. Uten utdanning befinner hun seg i faresonen for ? bli utsatt for menneskehandel.
– Utdanning er viktig for slike som meg. Det er et sikkerhetsnett, og beskytter meg mot folk som er ute etter ? lure meg. Med en god utdanning, f?r jeg en god jobb. Uten det, blir jeg i en jobb med lav inntekt og m? forhindre at jeg blir et offer for menneskehandel, sier hun.
Med videreg?ende utdanning vil Fang lettere f? en jobb med bedre inntekt som gj?r at hun og familien er mer beskyttet mot vold. Om hun ikke har noe utdanning, er hun mer s?rbar for ? f? kun jobber som er lavere betalt og hvor hun er mindre beskyttet mot vold. I verste fall ender hun opp som prostituert.
– Jeg vil at barnet mitt skal f? en god utdanning ogs?, slik at han kan bidra til husholdningen. N? starter jeg skole p? nytt gjennom et uformelt utdanningsprogram gjennom Plan. Jeg vil gj?re ferdig videreg?ende, og dermed kan jeg s?ke gode jobber, sier Fang.
Vold er langvarig
Plan jobber for ? redusere vold. Internasjonalt etterlyser Plan rask handling blant verdens nasjoner for ? nedkjempe vold mot jenter og kvinner.
– Det er uforsvarlig at det globalt sett er s? mange jenter og kvinner som opplever vold. Vold forhindrer mange i ? utvikle seg i riktig retning. Vold er urettferdig og gir tragiske og langvarige ulemper for jenter og kvinner. Samtidig som det er d?rlig ?konomi for samfunnene de lever i, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts