Partier

Utdrag fr? olje- og energiminister Ola Borten Moe sin kalender for veke 11

Norge overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012. FATF er en internasjonal samarbeidsgruppe for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme opprettet i 1989.
P? plenumsm?tet i FATF 25. februar 2011 ble det besluttet at Norge overtar vervet som visepresident i FATF fra juli 2011 og deretter vervet som president fra juli 2012. Presidentvervet varer i ett ?r, fram til juli 2013. Norges kandidatur fikk bred st?tte i FATF. At Norge n? overtar som visepresident og deretter president i FATF viser at Norge deltar aktivt i kampen mot ?konomisk kriminalitet, og prioriterer internasjonalt arbeid i forbindelse med dette, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen. Som aktiv bidragsyter til FATF, er det viktig at Norge ogs? tar sin del av ledelsesansvaret i dette ledende internasjonale forumet innen bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Norges visepresident- og presidentkandidat er n?v?rende finanstilsynsdirekt?r Bj?rn Skogstad Aamo. Skogstad Aamo vil bli ansatt i Finansdepartementet etter ? ha fratr?dt som direkt?r for Finanstilsynet. Han vil som visepresident, og deretter som president i FATF, ha FATF-arbeidet som en av sine hovedoppgaver.
Les mer om resultatene fra det siste FATF-m?tet her
Financial Action Task Force (FATF) er en internasjonal samarbeidsgruppe opprettet av G-7-landene i 1989 for bekjempelse av hvitvasking av penger fra narkotikakriminalitet og annen kriminalitet. FATF har n? 36 medlemmer; de fleste OECD-landene, samt blant annet Argentina, Brasil, Kina, Singapore, India, Hong Kong, Russland og S?r-Afrika. Ogs? EU-kommisjonen er medlem av FATF. Norges delegasjon til FATF best?r av representanter fra Finansdepartementet (leder), Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Finanstilsynet, ?KOKRIM og Politidirektoratet. FATF har utarbeidet 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking av penger. Disse anerkjennes som de ledende internasjonale standarder p? omr?det. Anbefalingene, som er rettet til medlemsstatene, inneb?rer blant annet at det skal stilles krav til finansinstitusjonene om identifikasjon av kunder og rapportering av mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Hvitvasking skal v?re straffbart og midler skal kunne inndras. Det stilles krav til justis- og politisamarbeid over landegrensene mv. FATF har ogs? utarbeidet 9 spesialanbefalinger om tiltak mot finansiering av terrorisme. Form?let med spesialanbefalingene er ? forhindre at terroristene og deres st?ttespillere f?r adgang til det internasjonale finansielle system og at eventuelle midler b?ndlegges.
Les mer om FATF0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy