Partier

Utdrag fr? olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin kalender for veke 6

Statsministeren og statsr?dane har normalt f?lgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse p? statsministerens kontor m?ndag og torsdag kl 12.15, og Statsr?dets m?te p? Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Onsdag 9.februar
Olje- og energiministeren er fr? klokka 12 til stades i Stortinget i samband med ordin?r sp?rretime.

Torsdag 10. februar
Olje- og energiminister leder eit h?yringsm?te om dei fire utvalsrapportane om ulike sider ved sj?kabel som alternativ til luftleidning p? strekninga Sima ? Samnanger, som han mottok 1.februar.

M?tet vert held p? Radisson Blu Hotel Norge i Bergen fr? kl. 10.30 til kl. 17.00.

Representantar fr? kommunane, fylkeskommunen og andre r?rde instansar og organisasjonar, er invitert til ? halde innlegg p? h?yringsm?tet.

M?tet er opent, men av omsyn til den totale deltakarkapasiteten ber departementet om p?melding til h?ringsm?tet innan tysdag 8. februar kl. 15.00.

P?melding:
Pressen: p?melding sendes til
?vrige: p?melding sendes til 0000

Similar Posts