Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementet sitt program veke 6

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 7. februar
Kl. 09.00?10.00: Utanriksminister St?re deltek i open h?yring om datalagringsdirektivet i utanriks- og forsvarskomiteen. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903
Kl. 11.30?12.15: Utanriksminister St?re orienterer om nordomr?da for LO. Stad: LO
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 15.15?16.15: Utanriksminister St?re deltek p? m?te i Europautvalet. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903
Tysdag 8. februar
Kl. 09.00?09.30: Utanriksminister St?re m?ter leiaren for International Crisis Group, Louise Arbour. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Ca. kl. 11.00?14.00: Utanriksminister St?re er i Stortinget under handsaming av to innstillingar:
Innstilling fr? utanriks- og forsvarskomiteen om ?samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. (Innst. 182 S (2010-2011), jf. Prop. 43 S (2010-2011))?
Innstilling fr? utanriks- og forsvarskomiteen om ?eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. (Innst. 93 S (2010-2011), jf. Meld. St. 21 (2009-2010))?
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 10. februar
Kl. 10.00?11.00: Utanriksminister St?re held sin utanrikspolitiske utgreiing. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Fredag 11. februar
Utanriksminister St?re er i Budapest for bilaterale m?ter.
Pressekontakt: Seniorr?dgjevar Pia Gjesme Holm, mobil 917 73 148
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 7. februar
Kl. 12.00: Solheim deltek p? lunsjm?te med KLP og kampanjen Publish What You Pay om openheit for investorar. Stad: Dronning Eufemiasgate 10.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Tysdag 8. februar
Kl. 09.30: Solheim deltek p? Energi Noreg sitt seminar om private investeringar i fornybar energi i fattige land. Les meir her. Stad: N?ringslivets Hus, Middelthuns gate 27.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 10.00: Solheim deltek i debatten om private investeringar fremjar utvikling. Les meir her. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Christian G. Halvorsen (UD), mobil: 481 53 748.
Kl. 17.00: Solheim deltek i paneldebatt om pressa si formidling av klimasp?rsm?l. Dei andre deltakarene er milj?analytikar Roger Harrabin (BBC), vitskapshistorikar og forfattar av boka Merchants of Doubt om klimaskeptikarane Naomi Oreskes (University of California), kommentator Magnus Takvam (NRK), sjefredakt?r Nina Kristiansen (forskning.no) og direkt?r Fiona Fox (Science Media Centre). Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil: 905 69 495.
Onsdag 9. februar
Kl. 12.00: Solheim m?ter Santiago Mour?o fr? Utanriksdepartementet i Brasil. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 10. februar
Kl. 09.50: Solheim opnar Riksantikvarens konferanse om kulturminne som varer og erfaringar med verdiskaping i fire ?r. Stad: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674.
Kl. 10.30: Solheim m?ter stortingsgruppene i samband med arbeidet med nye bestandsm?l for bj?rn og ulv. Stad: Milj?verndepartementet.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674.
Kl. 14.00: Solheim m?ter den nye leiaren for FN sitt befolkningsfond, Babatunde Osotimehin. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Informasjonssjef Trine J. Eskedal (UD), mobil 415 21 639.
Kl. 14.30: Solheim m?ter Jim Brasher og Andreas Hipple fr? Project Resource Group. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 16.30: Solheim deltek i paneldebatt om kvinner sine rettar, ?No women should die giving birth?. Den nye leiaren for FN sitt befolkningsfond, Babatunde Osotimehin deltek ?g. Stad: Nobels fredssenter, R?dhusplassen.
Pressekontakt: Informasjonssjef Trine J. Eskedal (UD), mobil 415 21 639.
Fredag 11. februar
Kl. 09.30: Solheim m?ter milj?organisasjonar og andre fr? det sivile samfunnet om stoda i dei internasjonale klimaforhandlingane etter m?tet i Cancun. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil: 911 91 313.
Statssekret?r Espen Barth Eide
Torsdag 10. februar
Kl. 10.30?11.20: Statssekret?r Eide held foredrag for Forsvarets H?gskule. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 13.30?14.00: Statssekret?r Eide m?ter Babatunde Osotimehin, eksekutivdirekt?r for FN sitt befolkningsfond, UNFPA. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
M?ndag 7. ? tysdag 15. februar
Statssekret?r Lahnstein bes?kjer Spania, Angola, Mauritius og Seychellene.
Pressekontakt: Seniorr?dgjevar Atle Konta Midttun, mobil 99 23 08 21
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 7. ? tysdag 8. februar
Fiskaa bes?kjer Uganda. Ho skal ha samtalar med styresmaktene i Kampala. Fokus for bes?ket er kvinners rettar og likestilling, samt homofiles rettar.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy