Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 11, 2011

Samferdselsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til smarte kollektivl?sninger i distriktene, for 2011. – Dette er et viktig tilskudd for ? sikre gode kollektivtilbud for b?de unge og eldre, i hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I 2011 f?r 33 prosjekter, fordelt p? 14 fylker, tildelt midler.

Tilskuddsordningen ?Kollektivtransport i distriktene? (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I erkl?ringen sl?tt fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Form?let med tilskuddsordningen er ? vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. M?let er ? gjennomf?re tiltak p? utvalgte steder og strekninger for ? oppn? betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene.

Fylkeskommunene gjennomf?rer prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige st?tten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

2011 er femte ?ret p? rad, som Samferdselsdepartementet tildeler midler fra KID-ordningen.
Tildelingen for 2011 fordeler seg slik:
S?ker (fylke) Tildeling (kr) ?stfold 1 040 000 Akershus 850 000 Buskerud 300 000 Hedmark 1 450 000 Oppland 4 010 000 Telemark 1 320 000 Aust-Agder 100 000 Rogaland 900 000 Sogn og Fjordane 500 000 Hordaland 1 040 000 M?re og Romsdal 2 140 000 S?r-Tr?ndelag 1 800 000 Nord-Tr?ndelag 3 850 000 Finnmark 300 000

For informasjon om de ulike prosjektene, vennligst ta kontakt med de ulike fylkeskommuner.

Les mer om KID-ordningen p? Samferdselsdepartementets nettsider.0000

Similar Posts