Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 12, 2011

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 21. mars
Kl. 10.20?10.50: Utanriksminister St?re m?ter Ratnasiri Wickremanayke, tidlegare statsminister fr? Sri Lanka. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 16.00?17.00: Utanriksminister St?re tek del i lanseringa av Noregs Brasil-strategi. Stad: Litteraturhuset
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 24. mars
Kl. 08.30?09.30: Utanriksminister St?re tek del i Europautvalets m?te. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Fredag 25. mars
Kl. 12.00?14.00: Utanriksminister St?re er vert for ein arbeidslunsj med Georgias utanriksminister Grigol Vashadze. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 14.00?15.00: Utanriksminister St?re opnar seminar i samband med bes?k av Georgias utanriksminister. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 21. mars
Kl. 09.00: Milj?- og utviklingsministeren held innlegg p? Green Ship Technology Conference. Stad: Radisson Plaza Hotel, Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Kl. 16.00: Milj?- og utviklingsministeren lanserer den nye Brasil-strategien.
St?re og Solheim bes?kjer Brasil veka etter. Les meir her. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Tysdag 22. mars
Kl. 09.00: Milj?- og utviklingsministeren held innlegg p? WWF sitt Earth Hour-seminar og mottek opprop om klimalov. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Kl. 12.00: Milj?- og utviklingsministeren m?ter ein delegasjon med parlamentarikarar fr? Indonesia til ein arbeidslunsj. Stad: Parkvegen 15.

Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Elisabeth Brinch Sand (MD), mobil 932 47 007.
Onsdag 23. mars
Milj?- og utviklingsministeren bes?kjer Agder-fylka. Han skal mellom anna opne ei bedrift for bioenergi, og f? ei orientering om overvaking av hummerreservat og marine bevaringsomr?de i Ris?r. Han skal ?g bes?kje Lyng?r og Arendal, og treffe ungdom som har danna ?mini-Storting? p? V?gsbygd vidareg?ande skule i Kristiansand. Pressa er invitert til ? dekkje heile eller deler av programmet. Detaljert program blir sendt ut seinare.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Torsdag 24. mars
Milj?- og utviklingsministeren deltek p? opninga av eit nytt institutt for reindriftsforsking i Kautokeino. Det skjer i regi av University of Arctic som er fleire universitet og h?gskuler i fleire land. Fyrst Albert av Monaco deltek ogs?. Stad: Samisk h?gskole, Kautokeino.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Statssekret?r Espen Barth Eide
Torsdag 24. mars
Kl. 13.30?14.30: Statssekret?r Eide tek del i eit seminar om globale fredsoperasjonar 2011. Stad: Nupi
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
Tysdag 22. mars
Kl. 09.00?12.00: Statssekret?r Lahnstein tek del i Europaforum for forsking. Stad: Arena
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 24. og fredag 25. mars
Statssekret?r Lahnstein er i Berlin for politiske konsultasjonar og m?te med n?ringsr?det, ein halv?rleg samling for norsk n?ringsliv i Tyskland. Stad: Berlin, Tyskland
Pressekontakt: Seniorr?dgjevar Atle Konta Midttun, mobil 99 23 08 21
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 21. ? onsdag 23. mars
Statssekret?ren bes?kjer senteret for f?rebygging og varsling av katastrofar i Asia (ADPC). Senteret feirar sitt 25-?rsjubileum. Stad: Bangkok, Thailand.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy