Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 14

1322 personer har s?kt om sommerjobb i UDI. Kun 57 vil f? tilbud om jobb.

Dokumentsenteret som har 7 ledige stillinger har mottatt 289 s?knader. Serviceenheten kan velge blant 391 s?kere til 10 stillinger, mens Oppholdsavdelingen skal i gang med ? avgj?re hvem av de 642 personene som har s?kt hos dem som skal besette 40 stillinger.
Luksusproblem
– Vi er sv?rt forn?yde med antall s?kere. Det er en krevende jobb ? g? igjennom n?r det kommer inn s?knader fra s? mange godt kvalifiserte s?kere, men det er et luksusproblem og en jobb som vi gj?r med glede, opplyser Oppholdsavdelingen.

De planlegger ? starte intervjurundene denne uka og h?per prosessen vil v?re ferdig til p?ske.

Det samme vil Serviceenheten som har innkalt 14 personer til intervju 6. april:

– Det er meget h?y kvalitet p? s?kermassen, men det pleier det ogs? ? v?re. Det er tydelig at UDI er en sv?rt attraktiv arbeidsplass, forteller Serviceenheten.

Arkivsenteret h?per ogs? ? komme i m?l med ansettelsene f?r p?ske og regner med at de snart vil innkalle til intervjuer.0000

Similar Posts