Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 15

– Jeg har i dag mottatt meldinger om at flere liv har g?tt tapt i sammenst?t mellom styrker fra den irakiske h?ren og beboerne i Camp Ashraf i Irak. Jeg beklager sterkt volden mot sivile og vil understreke irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

Gjennom v?re kanaler, bl.a. FN-operasjonen UNAMI, s?ker vi st?rre klarhet i hendelsesforl?pet. Norge har gjentatte ganger uttrykt bekymring for situasjonen i Camp Ashraf og understreket at irakiske myndigheter har ansvar for leieren.
– Jeg har i dag bedt Norges ambassad?r til Irak om ? ta opp saken med irakiske myndigheter, sier utenriksministeren.
* * *
Ashraf-leiren nord for Bagdad n?r grensen til Iran ble opprettet i 1986 p? initiativ fra Saddam Hussein. Innbyggerne er i hovedsak iranske statsborgere. Etter 2003 hadde amerikanske styrker ansvaret for sikkerheten i leiren. Da de trakk seg ut i januar 2009, overtok irakiske myndigheter ansvaret.
0000

Similar Posts