Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 21, 2011

Statsministeren og statsr?dene har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse p? Statsministerens kontor m?ndag og torsdag kl. 12.30 og statsr?dsm?te p? Slottet fredag kl. 11.00.

M?ndag 23. mai:
Statsminister Jens Stoltenberg er p? sentralstyrem?te i Arbeidarpartiet. Stad: Arbeidarpartiets kontor p? Youngstorget.
Pressekontakt: Statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224.
Tysdag 24. mai:
Statsministeren bes?kjer Hedmark. Me kjem tilbake med eit detaljert program.
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon: 909 92 078.
Onsdag 25. mai:
Statsminister Jens Stoltenberg reiser til Paris i samband med OECD sitt 50-?rs jubileum og ministerr?dsm?te. Statsministeren vil halde innlegg i sesjonen der OECD sin Green Growth Strategy lanserast. Stoltenberg deltek i tillegg p? jubileumssesjonen og fellesmiddagen.
Pressekontaktar:
Statssekret?r Torbj?rn Gi?ver Eriksen, telefon 995 41 911.
Kommunikasjonsr?dgjevar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy