Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 22, 2011

– L?slatelsen av den kjente aserbajdsjanske avisredakt?ren Eynulla Fatullayev er p? tide og en sv?rt god nyhet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re. Fatullayev har v?rt fengslet siden 2007, og fikk i 2010 medhold av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Aserbajdsjan har m?tt kraftig kritikk internasjonalt p? grunn av fengslingen av Fatullayev og for at de ikke har fulgt opp kjennelsen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
– Jeg er glad for at Aserbajdsjan med denne ben?dningen tar et viktig skritt for ? etterkomme domstolens krav. Vi har lenge v?rt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Aserbajdsjan, noe vi ved en rekke anledninger har tatt opp. Vi har ogs? tatt opp Fatullayevs sak, sier utenriksminister St?re.
– Jeg h?per l?slatelsen av Fatullayev vil bli fulgt av tilvarende positiv utvikling i andre saker, og at ytringsfrihetens k?r i landet blir bedre, sier St?re.0000

Similar Posts