Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 24, 2011

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget vil i dag bes?ke Koppang, Kvam og Lillehammer i forbindelse med flomsituasjonen i omr?det.
Ansl?tte ankomsttider:
Kl. 14.00 Koppang. M?ter lokale representanter og ser p? flomskadene.
Kl. 15.30 Kvam. M?ter lokale representanter og ser p? flomskadene.
Kl. 17.00 Lillehammer. Orientering om situasjonen ved politimesteren, fylkesmannen i Hedmark, Anne Kathrine Fossum og assisterende fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Camilla Ryste, tlf 482 13 2160000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy