Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 26, 2011

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva ?rstavik, kommende riksmekler Kari Gjesteby og arbeidsminister Hanne Bjurstr?m etter dagens framleggelse av forslag til ny arbeidstvistlov. Se flere bilder p? Flickr

Kj?nnsn?ytrale titler er blant forslagene i ny arbeidstvistlov som regjeringen fremmer i dag. ? Jeg er glad for at Kari Gjesteby ikke lenger blir en mann, slik jeg selv var i to ?r som nestformann i Arbeidsretten,sier statsr?d Hanne Bjurstr?m.
Arbeidstvistloven gir regler om tariffavtalers form, innhold og rettsvirkninger, og den inneholder regler for l?sning av b?de interessetvister og rettstvister, blant annet bestemmelser om Arbeidsretten og meklingsinstitusjonen. Regjeringens forslag vil erstatte dagens lov som er fra 1927.
– For meg var det litt rart som godt voksen kvinne ? bli tiltalt som mann. Jeg er blitt m?tt av menn som mener det er en oppgradering ? g? fra kvinne til mann, mens kvinner ser det nok motsatt, sier Kari Gjesteby.
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva ?rstavik er opptatt av at vi f?r gjort noe med titler som knytter mann til lederstillinger og omsorg til kvinne.
– I dag er det ikke noe hinder for kvinner at jobben har en manns-tittel. Kari Gjesteby er selv et godt eksempel p? det. Men n?r vi ser hvor mannsdominert det er p? toppen av norsk samfunnsliv tror jeg opprydding i titler blir en viktig symbolsak som sender et n?dvendig signal om at vi trenger en bedre kj?nnsbalanse, sier Bjurstr?m.
I tillegg til ? modernisere loven teknisk og spr?klig, har prosessreglene for Arbeidsretten gjennomg?tt en grundig modernisering og oppdatering, b?de p? grunnlag av den nye tvisteloven og p? grunnlag av rettspraksis fra Arbeidsretten.
– For meg har det v?rt viktig at den nye arbeidstvistloven er mer oversiktlig, lettfattelig og enklere ? finne frem i. Dermed blir den lettere ? bruke ogs? for nye og kanskje uerfarne brukere. Jeg synes vi har f?tt til dette uten ? tr? i partenes bed, og uten at partenes avtalefrihet er svekket, sier statsr?d Hanne Bjurstr?m.
Dersom den nye arbeidstvistloven blir vedtatt av Stortinget i h?st vil den kunne tre i kraft fra nytt?r.
Forslag til ny arbeidstvistlov
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy