Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 38

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort p? kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 20. ? onsdag 22. september
Utanriksministeren deltek p? FNs toppm?te om tusen?rsm?la . Sj? ogs? eigen Priv. til red. Stad: New York
Pressekontakt: Underdirekt?r Ragnhild Imerslund, mobil 41 47 93 63
Torsdag 23. ? fredag 24. september
Utanriksministeren deltek p? FNs 65. generalforsamling. Sj? ogs? eigen Priv. til red. Stad: New York
Pressekontakt: Underdirekt?r Ragnhild Imerslund, mobil 41 47 93 63
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 20. – onsdag 22. september
Solheim deltek p? FN sitt toppm?te om tusen?rsm?la i New York. Les meir her. Sj? ogs? eigen Priv. til red.
Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, mobil: 992 18 303 (med p? reisa).
Torsdag 23. ? fredag 24. september
Solheim leiar h?yniv?delen under m?tet i Ospar-konvensjonen. Det er eit m?te som samlar landa rundt det nord?stlige Atlanterhavet for ? diskutere sentrale sp?rsm?l for havmilj?et. Stad: Bergen
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgivar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674.
Statssekret?r Espen Barth Eide
M?ndag 20. september
Kl. 11:00 ? 13:00: Statssekret?r Barth Eide deltek p? seminar om menneskerettigheter i Russland (arrangert av Helsingforskomiteen og Amnesty). Stad: Lysebu, Oslo
Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02
Onsdag 22. september
Kl. 10.00 ? 11.00: Statssekret?r Barth Eide m?ter Dr Fahmida Mirza, Pakistans parlamentspresident. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02
Kl. 13:00 ? 14:15: Statssekret?r Barth Eide deltek p? Nupi-konferansen ?Ansvar og global styring?. Stad: Hotel Bristol
Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
Tysdag 21. – onsdag 22. september
Statssekret?r Lahnstein deltek p? reiselivsseminar. Stad: Bod?.
Pressekontakt: Pressevakt 23 95 00 02
Torsdag 23. ? fredag 24. september
Statssekret?r Lahnstein deltek i bilaterale m?tar. Stad: Reykjavik, Island
Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 20. september
Kl. 11.00 Fiskaa deltek p? opninga av utstillinga ?Ei verd p? spel?. Stad: J?rmuseet, Vitengarden, N?rb? (H? kommune).
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil 913 95 000.
Torsdag 23. ? l?rdag 25. september
Fiskaa deltek p? opninga av FN sin generalforsamling i New York. Les meir her. Sj? ogs? eigen Priv. til red.
Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, mobil: 992 18 303 (med p? reisa).0000

Similar Posts