Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 4, 2011

– Eg er sv?rt glad for at Russland no har ratifisert den nye Start-avtalen om reduksjonar av strategiske atomv?pen, seier utanriksminister Jonas Gahr St?re.
Parlamentet i Russland godkjente den nye avtalen i dag. Avtalen er allereie godkjent for ratifisering i USA. Den nye Start-avtalen er den viktigaste nedrustingsavtalen mellom USA og Russland p? nesten 20 ?r. Avtalen avgrensar talet p? utplasserte strategiske atomstridshovud til 1550 i kvart av dei to landa.
– USA og Russland har over 90 prosent av alle atomv?pna i verda. Desse landa har difor eit s?rleg ansvar for atomnedrusting. At den nye avtalen no kan tre i kraft er eit positivt steg i riktig retning, seier St?re.
– Reduksjonar i talet p? atomv?pen er viktig for v?r tryggleik. Eg vonar at den nye avtalen kan leie til ein enda breiare nedrustingsprosess, med st?rre kutt i arsenala og kor alle typar atomv?pen vert medrekna. M?let er ei verd utan kjernev?pen, seier utanriksminister St?re.0000

Similar Posts