Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 41, 2010

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort p? kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 11. oktober
Kl. 12.00?14.00: Utanriksministeren har arbeidslunsj med utanriksminister Milan Roćen fr? Montenegro. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Tysdag 12. oktober
Kl. 08.15 ? 09.45: Utanriksministeren deltek i Den utvida utanriks- og forsvarskomité (DUUFK) i Stortinget.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 10.00?10.30 Utanriksministeren m?ter eksekutivsekret?r Tibor Toth i Organisasjonen for pr?vestansavtalen (CTBTO). Stad: Radisson Blu, Holbergsgate.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 10.30?11.45: Utanriksministeren deltek i opninga av konferansen om kjernefysisk nedrusting ?A Nuclear Weapon-Free World: Nuclear Disarmament Strategies, Non-proliferation and Export Control? p? Radisson Blu.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 12.00?14.00: Utanriksministeren har arbeidslunsj med utanriksminister Kanat Saudabajev, Kasakhstan. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Onsdag 13. oktober
Kl. 11.00: Utanriksministeren tek i mot Koreas nye ambassad?r.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 14. oktober
Utanriksministeren deltek p? Natos ekstraordin?re forsvars- og utanriksministerm?te i Brussel.
Pressekontakt: Ambassadesekret?r Kjetil Schie, mobil + 32 478 77 6399
Fredag 15. oktober
Kl. 13.00?15.00 Utanriksministeren deltek i statsministerens lunsj for Den sveitsiske konf?derasjons president, Doris Leuthard. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 15.10 ? 15.55: Utanriksministeren m?ter Den sveitsiske konf?derasjons president, Doris Leuthard. Stad: Parkvegen 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 11. oktober
Solheim annonserar eit nytt norsk filmfond for lokale filmproduksjonar i fattige land.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Solheim m?ter ein delegasjon fr? n?ringslivet i Uruguay.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Fredag 15. oktober
Solheim m?ter professor Paul Collier p? Norad sin fattigdomskonferanse om skatt og utvikling. Les meir om konferansen her.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Solheim deltek p? Regnskogfondet sitt Amazonas-seminar. Les meir om seminaret her.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Statssekret?r Espen Barth Eide
Onsdag 13. oktober
Kl. 18.00?20.00: Statssekret?r Barth Eide deltek i debatt arrangert av Atlanterhavskomiteen om Natos strategiske konsept. Stad: Nobelinstituttet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 14. oktober
Statssekret?r Barth Eide deltek i Natos forsvars- og utanriksministerm?te i Brussel.
Pressekontakt: Ambassadesekret?r Kjetil Schie, mobil + 32 478 77 6399
Statssekret?r Erik Lahnstein
M?ndag 11. oktober
Kl. 10.00?12.30: Statssekret?r Lahstein deltek p? seminaret ? ?Det nye nord ? forskning, ressurser og forvaltning”. Stad: Bergen Museum
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Onsdag 13. oktober
Kl. 09.00?09.30: Statssekret?r Lahnstein deltek i opninga av eit seminar om menneskehandel i regi av Austersj?r?det (CBSS). Stad: Oslo Milit?re Samfund
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Fredag 15. oktober
Statssekret?r Lahnstein deltek p? NHOs regionseminar om EU og E?S-avtalen. Stad: Trondheim/Stj?rdal
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
Tysdag 12. oktober
Fiskaa held foredrag p? Universitetet i Bergen om ulovlege pengestraumar, ?Snu pengane, ta skurkane?. Ho deltek ?g i debatt om Afrika 50 ?r etter frigjeringa fr? kolonimaktene, ?Afrika 50 ?r og like blid??.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Onsdag 13. oktober
Fiskaa held foredrag p? NTNU i Trondheim om Afrika 50 ?r etter frigjeringa fr? kolonimaktene, ?Afrika 50 ?r og like blid??. Ho deltek ?g i debatt om n?ringslivets samfunnsansvar og ulovlege pengestraumar.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Torsdag 14. oktober
Fiskaa m?ter andre statssekret?rar fr? Norden, Nederland, Irland og Storbritannia.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).
Fredag 15. oktober
Kl. 13.30: Fiskaa m?ter Guatemala sin ambassad?r til Noreg.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).0000

Similar Posts