Kulturpolitikk

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 42, 2011

R?dmannen i Trondheim, Elin Rognes Solbu, la mandag 17. oktober fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med ?konomiplan og budsjett 2012 for Trondheim kommune.

Les hele saken her:
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117705413/Et-nokternt-budsjett-tilpasset-kommunens-inntekter-og-utgifter-0000

Similar Posts