Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 5, 2011

Finansdepartementet har sendt p? h?ring et forslag om innstramminger i reglene om offentliggj?ring av skattelister. Hovedform?let med forslaget er ? redusere faren for misbruk av listene, og ? unng? uheldig kommersialisering av opplysningene. Skattelistene skal fortsatt v?re offentlige, men det foresl?s endringer i m?ten opplysningene gj?res offentlig.
Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Prinsippet om offentlighet m? likevel ikke f?res s? langt at det kan g? p? bekostning av enkeltpersoners sikkerhet eller f?rer til en uheldig kommersialisering av skattelistene, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
I h?ringsnotatet foresl?r departementet at skattelisten skal v?re offentlig tilgjengelig p? skatteetatens nettsider hele ?ret. Det skal bare v?re adgang til enkelts?k i skattelistene. Finansdepartementet foresl?r videre at ordningen med utlegg av papirlister p? skattekontorene avvikles. I stedet settes det ut PCer p? skattekontorene hvor publikum kan s?ke i skattelistene som er tilgjengelig p? skatteetatens nettsider.
Departementet foresl?r at pressen fortsatt skal f? tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til redaksjoner som inng?r en avtale med skatteetaten om ikke ? publisere fullstendige skattelister.
? Pressen vil ikke kunne legge ut fullstendige lister p? Internett, men en fortsatt tilgang til skattelistene for intern bruk i redaksjonen sikrer pressens mulighet til ? drive kritisk journalistikk om skattesystemet, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
I h?ringsnotatet foresl?s det ogs? at opplysninger om avd?de personer og personer under 18 ?r fjernes fra listene. H?ringsfristen er 28. mars 2011.
Les h?ringen her0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy